Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht 2024 nr. 1

De regelgeving van de Europese Unie voor de duurzaamheidstransitie in de landbouw: welke ruimte biedt de regelgeving en hoe bruikbaar is die?

mr. C.L. Wolberink en Dr. R.P. Baayen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dutch and English version in pdf  attachment!

Beleidsruimte, knelpunten en kansen

 

Een grootschalige duurzaamheidstransitie in de landbouw is urgent, maar komt moeilijk op gang. Dit artikel beschrijft de beleidsontwikkelingen in de Europese Unie en Nederland ter zake, inventariseert het beschikbare en noodzakelijke beleidsinstrumentarium en geeft aan in hoeverre de regelgeving van de EU daarin voorziet. Die regelgeving is niet alleen complex, maar er is ook spanning tussen de leidende principes in de Europese Verdragen en daarmee het Unierecht over landbouw, mededinging, staatssteun en milieu. Dit leidt tot het niet effectief inzetten van het instrumentarium. De belangen van de landbouwers en consumenten worden beschermd ten koste van het algemeen maatschappelijk belang (klimaat, milieu, biodiversiteit). Voor een effectieve transitie zal in de eerste plaats het polluter pays-principe beter moeten worden toegepast in de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Dutch and English version in pdf  attachment!

Beleidsruimte, knelpunten en kansen

1. De problematiek rondom de verduurzaming van de landbouw

1.1. Het landbouwbeleid van de Europese Unie voor verduurzaming

1.2. De problematiek in Nederland ten aanzien van de verduurzaming van de landbouw

2. Theoretisch beleidsinstrumentarium voor verduurzaming

3. Ruimte in het Europees recht voor verduurzaming

3.1. Normstelling

3.2. Beprijzing

3.3. Steun uit publieke middelen

3.4. Steun uit private middelen

3.5. Keurmerken

3.6. Informatie en advies

3.7. Transparantie

3.8. Conclusie beleidsinstrumentarium

4. Bruikbaarheid van het Europeesrechtelijke beleidsinstrumentarium

4.1. Complexiteit

4.2. Spanningen binnen het VwEU

4.3. Verrekening van milieuschade in consumentenprijzen

4.4. GLB-subsidies en staatssteun

4.5. Kansen

5. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.L. Wolberink en Dr. R.P. Baayen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvLR/18007

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Gemeenschappelijk landbouwbeleid, Staatssteun, Mededinging, Interne markt, Duurzaamheid, Common agricultural policy, State aid, Competition, Internal market, Sustainability

Verder in 2024 nr.1

 Redactioneel

Geachte lezer, Welkom bij het eerste nummer van het Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht (TvL)! TvL is een tijdschrift voor professionals die het net als wij interessant vinden om te weten hoe re...

 Ontketen de keten!

Er is nog maar weinig wildernis in Europa. Het overgrote deel van Europa is door mensenhanden gevormd en alle niet-stedelijke gebieden door boerenhanden. De boer zit in het DNA van Europa. Niet van...

 Het biologisch levensmiddelenrecht

Van toen tot nu Het biologisch levensmiddelenrecht is aan voortdurende ontwikkeling onderhevig. Dit is niet alleen zichtbaar in de wetgeving en het beleid, maar ook in de biologische sector zelf. D...

 Recall en melding

Artikel 19 van Verordening 178/2002 inzake onveilige levensmiddelen   Deze bijdrage analyseert artikel 19 van Verordening 178/2002 mede in het licht van de in januari 2024 vernieuwde Meldwij...

 Nutri-Score in Nederland: een smaakvolle verkenning van voedselkeuzelogo's

Vanaf 1 januari is Nutri-Score het officieel aangewezen voedselkeuzelogo in Nederland. Voedselkeuzelogo's zijn veel bediscussieerde symbolen op levensmiddelen die consumenten in één opslag kunnen l...

 De regelgeving van de Europese Unie voor de duurzaamheidstransitie in de landbouw: welke ruimte biedt de regelgeving en hoe bruikbaar is die?

Dutch and English version in pdf  attachment! Beleidsruimte, knelpunten en kansen   Een grootschalige duurzaamheidstransitie in de landbouw is urgent, maar komt moeilijk op gang. ...

 Vriend en lastpak

In Memoriam Kenneth Defares Geheel onverwacht, op 9 februari 2024, overleed Kenneth Defares. Mensen die hem kenden zoals bestuursleden van de NVLR zochten contact met elkaar om te benoemen wie en w...