Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht 2024 nr. 1

Richtsnoeren als rechtshandeling

prof.dr. B.M.J. Van der Meulen en J. Karsten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Hof van Justitie van de Europese Unie 12 oktober 2023 (zaak C‑11/22 Est Wind Power OÜ tegen Elering AS) ECLI:EU:C:2023:765

Een belangrijk deel van het levensmiddelenrecht wordt ingevuld door beleidsregels en andere vormen van soft law. In deze zaak gaat het om richtsnoeren neergelegd in een mededeling van de Europese Commissie. In Nederland bestaat er voor beleidsregels een wettelijk kader in de Algemene wet bestuursrecht, maar op Europees niveau moet een nadere duiding vooral uit de rechtspraak komen. In dit arrest bouwt het Hof voort op eerdere rechtspraak waarin is uitgemaakt dat soft law alleen de auteur ervan zelf bindt en geen extern bindende kracht heeft. Dit blijkt anders te kunnen worden wanneer een bindende rechtshandeling, zoals in dit geval een besluit van de Europese Commissie, uitdrukkelijk verplicht om bepalingen uit richtsnoeren na te leven.

1. Achtergrond

Hoewel wij deze zaak in dit tijdschrift vermelden omdat het rech...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hof van Justitie van de Europese Unie 12 oktober 2023 (zaak C‑11/22 Est Wind Power OÜ tegen Elering AS) ECLI:EU:C:2023:765

1. Achtergrond

2. Belangrijkste overwegingen

3. Bespreking

3.1. Geen rechten voor particulieren?

3.2. Zelfbinding

3.3. Externe binding

3.4. Levensmiddelenrechtelijke rechtspraak

3.5. Rechtsgevolgen voor de nationale rechter

3.6. Theorie

3.7. Geen externe binding

3.8. Zelfbinding

3.9. Unietrouw

3.10. Publicatie en gelding

3.11. Taal

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
prof.dr. B.M.J. Van der Meulen en J. Karsten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvLR/18008

Verder in 2024 nr.1

 Redactioneel

Geachte lezer, Welkom bij het eerste nummer van het Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht (TvL)! TvL is een tijdschrift voor professionals die het net als wij interessant vinden om te weten hoe re...

 Ontketen de keten!

Er is nog maar weinig wildernis in Europa. Het overgrote deel van Europa is door mensenhanden gevormd en alle niet-stedelijke gebieden door boerenhanden. De boer zit in het DNA van Europa. Niet van...

 Het biologisch levensmiddelenrecht

Van toen tot nu Het biologisch levensmiddelenrecht is aan voortdurende ontwikkeling onderhevig. Dit is niet alleen zichtbaar in de wetgeving en het beleid, maar ook in de biologische sector zelf. D...

 Recall en melding

Artikel 19 van Verordening 178/2002 inzake onveilige levensmiddelen   Deze bijdrage analyseert artikel 19 van Verordening 178/2002 mede in het licht van de in januari 2024 vernieuwde Meldwij...

 Nutri-Score in Nederland: een smaakvolle verkenning van voedselkeuzelogo's

Vanaf 1 januari is Nutri-Score het officieel aangewezen voedselkeuzelogo in Nederland. Voedselkeuzelogo's zijn veel bediscussieerde symbolen op levensmiddelen die consumenten in één opslag kunnen l...

 De regelgeving van de Europese Unie voor de duurzaamheidstransitie in de landbouw: welke ruimte biedt de regelgeving en hoe bruikbaar is die?

Dutch and English version in pdf  attachment! Beleidsruimte, knelpunten en kansen   Een grootschalige duurzaamheidstransitie in de landbouw is urgent, maar komt moeilijk op gang. ...

 Vriend en lastpak

In Memoriam Kenneth Defares Geheel onverwacht, op 9 februari 2024, overleed Kenneth Defares. Mensen die hem kenden zoals bestuursleden van de NVLR zochten contact met elkaar om te benoemen wie en w...