Tijdschrift voor Internetrecht 2024 nr. 1

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NL

Wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Op 11 januari 2024 is het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 en 5 BW en enige andere wetten in met  het oog op het aanpassen van de regels inzake  de digitale algemene vergadering van  rechtspersonen en de regels voor digitale  oproeping voor de algemene vergadering gepubliceerd. Het doel van dit wetsvoorstel is om het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij algemene vergaderingen van privaatrechtelijke rechtspersonen te faciliteren en te normeren. Dit doel wordt bereikt aan de hand van drie maatregelen. Allereerst voorziet het wetsvoorstel in een aantal wijzigingen om de volledige digitale algemene vergadering te faciliteren voor NV's, BV's, verenigingen (van eigenaars), coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Deze wijziging zal dan bestaan naast de al bestaande mogelijkheid van een gedeeltelijk digitale algemene vergadering. Te...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NL

Wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Wetsvoorstel Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. J.J.H. Vos
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/18030

Verder in 2024 nr.1

 Online oprichten van BV's eindelijk mogelijk

Het is eindelijk zo ver: BV's kunnen geheel online worden opgericht. De wetwijziging die dit mogelijk maakt, is 1 januari 2024 van kracht geworden.[2] Laachir en Rensen schreven in ons tijdschrift ...

 MiCA: Eén Europese markt, maar 27 keuringsstations?

De invoering van de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) die eind 2024 compleet is, zal voor de cryptomarkt binnen de EU als geheel duidelijkheid scheppen. Wat zijn nu naast dat er één Europe...

 Bits en sloten vanuit een cybersecurityperspectief

Begrijpen en voorkomen van ransomware-aanvallen met LockBit als voorbeeld van gijzelsoftware van de hoogste orde LockBit is één van de meest geavanceerde vormen van ransomware die tot nu toe wereld...

 Signaleringen

Apple doet toezeggingen aan EU: gratis NFC toegang voor derden De Europese Commissie onderzocht de dominante positie van Apple in de markt voor mobiele portemonnees. Met name de beperkte toegang v...