Tijdschrift voor Internetrecht

2024 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

Online oprichten van BV's eindelijk mogelijk

mr. P.G. van der Putt1

Het is eindelijk zo ver: BV's kunnen geheel online worden opgericht. De wetwijziging die dit mogelijk maakt, is 1 januari 2024 van kracht geworden.[2] Laachir en Rensen schreven in ons tijdschrift al eerder over deze wet.[3]   Het heeft wel even geduurd. Het is iets meer dan 24 jaar geleden dat de richtlijn elektronische handtekeningen in Europa werd aangenomen, waarin de eerste basis voor online notariële verrichtingen werd neergelegd.[4] De praktijk heeft daar niet op gewacht. Vlottere aanbieders boden al sinds jaar en dag de mogelijkheid om "online" een BV op... ...lees meer

Artikel

MiCA: Eén Europese markt, maar 27 keuringsstations?

drs. H.A. Koning1

De invoering van de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) die eind 2024 compleet is, zal voor de cryptomarkt binnen de EU als geheel duidelijkheid scheppen. Wat zijn nu naast dat er één Europese interne markt wordt gecreëerd voor aanbieders van cryptoactiva de gevolgen van MiCA? Dit artikel beschrijft de aanleiding voor MiCA, wat deze verordening beoogt, en kijkt naar de gevolgen die de invoering meebrengt voor de aanbieders van cryptoactiva. Voor een nieuw fenomeen als cryptoactiva is dat niet altijd zo eenduidig als men zou willen, en dat kan ook niet anders. Onder MiCA kan elke n... abonneren of dit artikel kopen.

Bits en sloten vanuit een cybersecurityperspectief

mr. dr. E. Moyakine1

Begrijpen en voorkomen van ransomware-aanvallen met LockBit als voorbeeld van gijzelsoftware van de hoogste orde LockBit is één van de meest geavanceerde vormen van ransomware die tot nu toe wereldwijd een groot aantal slachtoffers heeft gemaakt. Het is noodzakelijk dat organisaties zich daarvan bewust zijn en zich tijdig wapenen tegen deze en andere soortgelijke malware die door cybercriminelen op een geraffineerde en agressieve wijze worden ingezet. In dit stuk wordt LockBit als voorbeeld genomen en wordt stilgestaan niet alleen bij de werking daarvan maar ook bij mogel... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Datalek HAN

mr. dr. T.F. Walree1

Annotatie bij Rechtbank Gelderland 4 oktober 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5435 1. Feiten Met behulp van 'SQL-injection' kon een hacker misbruik maken van een kwetsbaarheid in een verouderd webformulier van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Door die kwetsbaarheid kreeg de hacker toegang tot honderdduizenden persoonsgegevens van (oud)studenten. Daarbij zaten ook persoonsgegevens van eiser, waaronder adresgegevens en medische gegevens. Onduidelijk is wat de hacker met de gegevens van eiser heeft gedaan. Op grond van art. 82 AVG vordert eiser van d... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

NOVEMBER 2023   Rechtbank Midden-Nederland, 1 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5728 Privacyrecht, verplichting tot gegevenslevering, indirect identificeerbare persoonsgegevens   Eisers vorderen om de NZa te verbieden gegevens te verwerken totdat het eindvonnis is gewezen. Er dient te worden gekeken of eisers voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de verplichting tot gegevenslevering en de verwerking daarvan duidelijk in strijd is met hoger recht en daardoor gestaakt moet worden. De recht... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen Op 11 januari 2024 is het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 en 5 BW en enige andere wetten in met  het oog op het aanpassen van de regels inzake  de digitale algemene vergadering van  rechtspersonen en de regels voor digitale  oproeping voor de algemene vergadering gepubliceerd. Het doel van dit wetsvoorstel is om het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij algemene vergaderingen van privaatrechtelijke rechtspersonen te faciliteren en te normeren. Dit... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt

Apple doet toezeggingen aan EU: gratis NFC toegang voor derden De Europese Commissie onderzocht de dominante positie van Apple in de markt voor mobiele portemonnees. Met name de beperkte toegang voor derden tot de NFC-technologie van Apple was een doorn in het oog. Apple heeft toezeggingen gedaan om concurrentieproblemen aan te pakken, waaronder gratis toegang voor derden tot NFC's. Ook extra functies, een geschillenbeslechtingsmechanismes en eerlijke criteria maken deel uit van de voorgestelde maatregelen. De toezeggingen zouden tien jaar gelden en worden gecontroleerd door ee... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS