Tijdschrift voor Internetrecht 2024 nr. 1

MiCA: Eén Europese markt, maar 27 keuringsstations?

drs. H.A. Koning1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De invoering van de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) die eind 2024 compleet is, zal voor de cryptomarkt binnen de EU als geheel duidelijkheid scheppen. Wat zijn nu naast dat er één Europese interne markt wordt gecreëerd voor aanbieders van cryptoactiva de gevolgen van MiCA? Dit artikel beschrijft de aanleiding voor MiCA, wat deze verordening beoogt, en kijkt naar de gevolgen die de invoering meebrengt voor de aanbieders van cryptoactiva. Voor een nieuw fenomeen als cryptoactiva is dat niet altijd zo eenduidig als men zou willen, en dat kan ook niet anders. Onder MiCA kan elke nationale toezichthouder toestemming verlenen aan aanbieders van crypto-activiteiten en waarmee toetreding tot de gehele EU-markt wordt verkregen. Dat zal (onbedoeld) kunnen leiden tot 'concurrentie' tussen de onderlinge toezichthouders in de EU, waarbij sommige landen binnen de EU blockchain technologie en cryptoactiva als een economische kans en groeimodel zullen zien ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Cryptoactiva

3. Waarom MiCA

4. Waarom maatregelen op Europees niveau

5. MiCA in hoofdlijnen

6. Beoogd resultaat MiCA zoals omschreven in Financieel memorandum

7. Verwachte consequenties MiCA

8. De reacties vanuit de cryptomarkt

9. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. H.A. Koning1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/18026

Verder in 2024 nr.1

 Online oprichten van BV's eindelijk mogelijk

Het is eindelijk zo ver: BV's kunnen geheel online worden opgericht. De wetwijziging die dit mogelijk maakt, is 1 januari 2024 van kracht geworden.[2] Laachir en Rensen schreven in ons tijdschrift ...

 MiCA: Eén Europese markt, maar 27 keuringsstations?

De invoering van de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) die eind 2024 compleet is, zal voor de cryptomarkt binnen de EU als geheel duidelijkheid scheppen. Wat zijn nu naast dat er één Europe...

 Bits en sloten vanuit een cybersecurityperspectief

Begrijpen en voorkomen van ransomware-aanvallen met LockBit als voorbeeld van gijzelsoftware van de hoogste orde LockBit is één van de meest geavanceerde vormen van ransomware die tot nu toe wereld...

 Signaleringen

Apple doet toezeggingen aan EU: gratis NFC toegang voor derden De Europese Commissie onderzocht de dominante positie van Apple in de markt voor mobiele portemonnees. Met name de beperkte toegang v...