TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 1

WTTA-toelatingsstelsel: kantelpunt of toch niet?

mr. H. Mouselli1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Na twee decennia van ontoereikend optreden tegen uitzendbureaus moet de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten het tij gaan keren. Deze wet (thans nog een wetsvoorstel) introduceert een uit- en inleenverbod en niet-naleving daarvan wordt bestuursrechtelijk gesanctioneerd. Tevens krijgen uit- en inleners een administratieplicht. Voor uitleners gaat een meldplicht gelden en ze krijgen een nieuwe aanvullende informatieplicht tegenover ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

1. Inleiding

Met de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) wordt een toelatingsstelsel geïntroduceerd en vervalt de huidige Waadi-registratieplicht voor uitleners (artikel 7a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)).2 Aanleiding voor dit wetsvoorstel is drieledig. In 2020 deed het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer onderzoek naar de positie van arbeidsmigranten werkzaam bij uitzendbure...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Geschiedenis

3. Het toelatingsstelsel

3.1. Vier pijlers van het toelatingsstelsel

4. Het uitleenverbod, de administratie-, meld- en informatieplicht

4.1. Het uitleenverbod

4.2. Rechtspersoon of onderneming

4.3. Uitzonderingen op het uitleenverbod

4.3.1. Uitzonderingen

4.3.2. Ontheffing

4.4. De Administratie-, meld- en informatieplicht

5. Het inleenverbod en de administratieplicht

5.1. Het inleenverbod

5.2. De administratieplicht

6. Het tijdspad

7. Impact van het toelatingsstelsel

8. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H. Mouselli1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18047

Verder in 2024 nr.1

 Arbeidsmigranten in Nederland: een groeiende kloof?

De afgelopen jaren is er toenemende bezorgdheid in Nederland over de omstandigheden van arbeidsmigranten. Terwijl beleidsdebatten zich grotendeels hebben gericht op de rol van malafide uitzendburea...

 WTTA-toelatingsstelsel: kantelpunt of toch niet?

Na twee decennia van ontoereikend optreden tegen uitzendbureaus moet de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten het tij gaan keren. Deze wet (thans nog een wetsvoorstel) introducee...

 Kroniek bankentuchtrecht 2020-2023

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen vier jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie, beslissingen van de Commissie van...

 De EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie bezien vanuit het perspectief van de AVG en de contractsvrijheid

De nieuwe EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie heeft tot doel het fundamentele recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen te versterken. Cruciaal is dan wel dat de Algemene Verordening ...

 Actualiteit – De nieuwe fiscale 30/20/10%-regeling voor ingekomen werknemers

De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om een deel van het loon van bepaalde werknemers die tijdelijk buiten hun land van herkomst werken, aan te wijzen als onbelaste vergoeding. Recentelijk is een ...