TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2024 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. Y. Harchaoui
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Arbeidsmigranten in Nederland: een groeiende kloof?

mr. R. Timmerman1

De afgelopen jaren is er toenemende bezorgdheid in Nederland over de omstandigheden van arbeidsmigranten. Terwijl beleidsdebatten zich grotendeels hebben gericht op de rol van malafide uitzendbureaus en slecht werkgeverschap, zijn er ook bredere structurele zorgen over de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Op basis van empirisch onderzoek aan de onderkant van de arbeidsmarkt reflecteer ik in deze column op de groeiende kloof tussen Nederlandse werknemers en arbeidsmigranten en de bredere sociale implicaties van ongelijkheid op de werkvloer. Momenteel werke... abonneren of dit artikel kopen.

WTTA-toelatingsstelsel: kantelpunt of toch niet?

mr. H. Mouselli1

Na twee decennia van ontoereikend optreden tegen uitzendbureaus moet de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten het tij gaan keren. Deze wet (thans nog een wetsvoorstel) introduceert een uit- en inleenverbod en niet-naleving daarvan wordt bestuursrechtelijk gesanctioneerd. Tevens krijgen uit- en inleners een administratieplicht. Voor uitleners gaat een meldplicht gelden en ze krijgen een nieuwe aanvullende informatieplicht tegenover ter beschikking gestelde arbeidskrachten. 1. Inleiding Met de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidsk... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek bankentuchtrecht 2020-2023

mr. V. Gerlach1

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen vier jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie, beslissingen van de Commissie van Beroep, schikkingen en sepots. 1. Inleiding Begin 2020 verscheen in dit tijdschrift mijn kroniek over het bankentuchtrecht voor de periode 2018 en 2019.[2] Deze kroniek behandelt de afgelopen vier jaar.   Hoe werkt het bankentuchtrecht ook alweer? Personen die werkzaam zijn voor een bank moeten op grond van de artikelen 3:17b en 3:17c Wet op het finan... abonneren of dit artikel kopen.

De EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie bezien vanuit het perspectief v...

mr. L.G.G. Oosterveld-Haveman1

De nieuwe EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie heeft tot doel het fundamentele recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen te versterken. Cruciaal is dan wel dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen (onevenredige) drempels opwerpt voor werkgevers die aan de daarin opgenomen transparantieverplichtingen willen voldoen. Ook is van belang dat de Richtlijn niet zo ver gaat dat het – ten gunste van het recht op gelijke beloning – een disproportionele inbreuk maakt op andere grondrechten, zoals het principe van contractsvrijheid dat op EU-niveau ligt besloten in d... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteit – De nieuwe fiscale 30/20/10%-regeling voor ingekomen werknemers

mr. T. de Raad1

De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om een deel van het loon van bepaalde werknemers die tijdelijk buiten hun land van herkomst werken, aan te wijzen als onbelaste vergoeding. Recentelijk is een aantal wetswijzingen van kracht geworden die het potentiële belastingvoordeel voor ingekomen werknemers aanzienlijk beperken. Deze wijzigingen nopen tot aanpassing van de arbeidsrechtelijke afspraken met betrekking tot toepassing van de 30%-regeling. 1. Inleiding De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om een deel van het loon van bepaalde werknemers die tijdelijk bui... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS