TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 1

Arbeidsmigranten in Nederland: een groeiende kloof?

mr. R. Timmerman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De afgelopen jaren is er toenemende bezorgdheid in Nederland over de omstandigheden van arbeidsmigranten. Terwijl beleidsdebatten zich grotendeels hebben gericht op de rol van malafide uitzendbureaus en slecht werkgeverschap, zijn er ook bredere structurele zorgen over de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Op basis van empirisch onderzoek aan de onderkant van de arbeidsmarkt reflecteer ik in deze column op de groeiende kloof tussen Nederlandse werknemers en arbeidsmigranten en de bredere sociale implicaties van ongelijkheid op de werkvloer.

Momenteel werken er ongeveer 800.000 arbeidsmigranten in belangrijke sectoren van de Nederlandse economie, waaronder landbouw, voedselverwerking, bouw, transport, logistiek, dienstverlening en huishoudelijke zorg. Terwijl Nederland steeds afhankelijker is geworden van arbeidsmigranten, is er de laatste jaren tegelijkertijd een groeiende bezorgdheid over hun leef- en werkomstandigheden. Met name de publicatie van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Migranten als tweederangs werknemers

2. Implicaties op de lange termijn

3. Iedereen een deel van de taart

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Timmerman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18046

Verder in 2024 nr.1

 Arbeidsmigranten in Nederland: een groeiende kloof?

De afgelopen jaren is er toenemende bezorgdheid in Nederland over de omstandigheden van arbeidsmigranten. Terwijl beleidsdebatten zich grotendeels hebben gericht op de rol van malafide uitzendburea...

 WTTA-toelatingsstelsel: kantelpunt of toch niet?

Na twee decennia van ontoereikend optreden tegen uitzendbureaus moet de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten het tij gaan keren. Deze wet (thans nog een wetsvoorstel) introducee...

 Kroniek bankentuchtrecht 2020-2023

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen vier jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie, beslissingen van de Commissie van...

 De EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie bezien vanuit het perspectief van de AVG en de contractsvrijheid

De nieuwe EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie heeft tot doel het fundamentele recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen te versterken. Cruciaal is dan wel dat de Algemene Verordening ...

 Actualiteit – De nieuwe fiscale 30/20/10%-regeling voor ingekomen werknemers

De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om een deel van het loon van bepaalde werknemers die tijdelijk buiten hun land van herkomst werken, aan te wijzen als onbelaste vergoeding. Recentelijk is een ...