TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 1

Actualiteit – De nieuwe fiscale 30/20/10%-regeling voor ingekomen werknemers

mr. T. de Raad1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om een deel van het loon van bepaalde werknemers die tijdelijk buiten hun land van herkomst werken, aan te wijzen als onbelaste vergoeding. Recentelijk is een aantal wetswijzingen van kracht geworden die het potentiële belastingvoordeel voor ingekomen werknemers aanzienlijk beperken. Deze wijzigingen nopen tot aanpassing van de arbeidsrechtelijke afspraken met betrekking tot toepassing van de 30%-regeling.

1. Inleiding

De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om een deel van het loon van bepaalde werknemers die tijdelijk buiten hun land van herkomst werken, aan te wijzen als onbelaste vergoeding. Deze fiscale regeling heeft ten doel om buitenlandse werknemers met een schaarse en specifieke deskundigheid aan te trekken en daarnaast om het Nederlandse vestigingsklimaat competitief en aantrekkelijk te houden. Door het forfaitaire karakter van de kostenvergoeding wordt beoogd de administratieve lasten voor werknemers en ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Onbelaste kostenvergoeding voor extraterritoriale kosten tot 2024

2.1. Algemeen

2.2. Vergoeding van werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten

2.3. Forfaitaire kostenvergoeding op basis van de 30%-regeling

3. Recente wijzigingen van de 30%-regeling

3.1. Evaluatie van de 30%-regeling in 2017

3.2. Aftopping 30%-regeling tot WNT-norm

3.3. Keuze per kalender

3.4. Van 30% stapsgewijs naar 10%

3.5. Andere wijzigingen

4. Aanbevelingen voor de arbeidsrechtpraktijk

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T. de Raad1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18050

Verder in 2024 nr.1

 Arbeidsmigranten in Nederland: een groeiende kloof?

De afgelopen jaren is er toenemende bezorgdheid in Nederland over de omstandigheden van arbeidsmigranten. Terwijl beleidsdebatten zich grotendeels hebben gericht op de rol van malafide uitzendburea...

 WTTA-toelatingsstelsel: kantelpunt of toch niet?

Na twee decennia van ontoereikend optreden tegen uitzendbureaus moet de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten het tij gaan keren. Deze wet (thans nog een wetsvoorstel) introducee...

 Kroniek bankentuchtrecht 2020-2023

Deze kroniek brengt de ontwikkelingen in het bankentuchtrecht in de afgelopen vier jaar in kaart. Aan de orde komen onder meer de uitspraken van de Tuchtcommissie, beslissingen van de Commissie van...

 De EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie bezien vanuit het perspectief van de AVG en de contractsvrijheid

De nieuwe EU-Richtlijn inzake beloningstransparantie heeft tot doel het fundamentele recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen te versterken. Cruciaal is dan wel dat de Algemene Verordening ...

 Actualiteit – De nieuwe fiscale 30/20/10%-regeling voor ingekomen werknemers

De 30%-regeling biedt de mogelijkheid om een deel van het loon van bepaalde werknemers die tijdelijk buiten hun land van herkomst werken, aan te wijzen als onbelaste vergoeding. Recentelijk is een ...