Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2024 nr. 2

ECLI:NL:RBROT:2024:187 (uitleg, Indeplaatsstelling, aandelenoverdracht, controlerend belang) (TvHB 2024/07)

mr. J.R.M. Nelen en mr. R.H. Boitelle1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2024/07

Rechtbank Rotterdam

12 januari 2024

ECLI:NL:RBROT:2024:187

Met noot van mr. J.R.M. Nelen en mr. R.H. Boitelle[nbsp] 1

Samenvatting

 

Indeplaatsstelling, aandelenoverdracht, controlerend belang, uitleg

In deze zaak huurt de huurder een 290-bedrijfsruimte. De twee aandeelhouders van de huurder, die elk 50% van de aandelen houden, zijn voornemens om ieder 10% van de aandelen in de huurder over te dragen en op termijn het indirect belang van de kopers in de aandelen van de huurder uit te breiden tot 49%. De voorgenomen overdracht is gemeld bij de verhuurder. Alhoewel in de huurovereenkomst is gepoogd afspraken te maken over de gevolgen van een dergelijke overdracht, verschillen ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2024/07

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.R.M. Nelen en mr. R.H. Boitelle1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:187
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/18161

Verder in 2024 nr.2

 Voorwoord

In april 2024 heeft de ROZ de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkel- als bedrijfsruimte aangepast en om die reden nieuwe modellen gedeponeerd. De wijzigingen zijn doorgevo...

 'Better safe than sorry' bij het uitwinnen van zekerheden onder de huurovereenkomst bij homologatie van een pre-insolventieakkoord

Zoals inmiddels bekend is op 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Op grond van die wet kunnen rechten van de verhuurder onder de huurovereenkomst worden gewijzi...

 De ROZ past haar modellen bedrijfsruimte aan na interventie ACM. Een verbetering?

In april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkelruimte als kantoorruimte aangepast. De nieuwe modellen zijn gedeponeerd ond...

 De 'huurdersvariant' van het ROZ model

De meest in het oog springende verschillen Door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: 'ROZ') worden model huurovereenkomsten vastgesteld voor 290-bedrijfsruimten, 230a-ruimte en woonruimte.[2] Dez...

 Signaleringen

Aanpassing ROZ-model De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de model huurcontracten voor kantoor- en winkelruimte aangepast. Het betr...