Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2024 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. V.G.F. Boumans
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
I. Reimert
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

In april 2024 heeft de ROZ de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkel- als bedrijfsruimte aangepast en om die reden nieuwe modellen gedeponeerd. De wijzigingen zijn doorgevoerd vanwege overleg met de Autoriteit Consument en Markt (ACM).   Wendela Raas bespreekt in haar artikel dat de ACM zich eerder op het standpunt heeft gesteld dat deze ROZ modellen mogelijk in strijd zijn met de concurrentieregels. De ROZ heeft gesprekken gevoerd met de ACM en naar aanleiding daarvan aanpassingen doorgevoerd. Raas plaatst in haar artikel een aantal kantteke... ...lees meer

Artikel

'Better safe than sorry' bij het uitwinnen van zekerheden onder de huuroveree...

mr. R. Bisschop1

Zoals inmiddels bekend is op 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Op grond van die wet kunnen rechten van de verhuurder onder de huurovereenkomst worden gewijzigd (ex art. 370 lid 1 Fw) of kan de huurovereenkomst worden beëindigd (op de voet van art. 373 Fw). De wetgever noemt huurovereenkomsten als voorbeeld van lopende overeenkomsten die mogelijk "als een molensteen rond de nek van de onderneming hangen" en waarvan de schuldenaar zich onder omstandigheden dus (deels) zou moeten kunnen ontdoen. Uit de jurisprudentie blijkt dan ook dat de WHO... abonneren of dit artikel kopen.

De ROZ past haar modellen bedrijfsruimte aan na interventie ACM. Een verbeter...

mr. W. Raas1

In april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkelruimte als kantoorruimte aangepast. De nieuwe modellen zijn gedeponeerd onder nummer 9/2024 en 10/2024. De wijzigingen zijn noodzakelijk geworden vanwege overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM).[2] Wat is er aan de hand?   Sinds jaar en dag is in alle ROZ-modellen bedrijfsruimte opgenomen dat de huurprijs jaarlijks zal worden geïndexeerd conform het 'indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens' zoals gep... abonneren of dit artikel kopen.

De 'huurdersvariant' van het ROZ model

mr. M. Schröer1

De meest in het oog springende verschillen Door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: 'ROZ') worden model huurovereenkomsten vastgesteld voor 290-bedrijfsruimten, 230a-ruimte en woonruimte.[2] Deze modellen zijn de marktstandaard; het gros van de huurovereenkomsten met betrekking tot onroerend goed wordt opgesteld aan de hand van een ROZ model. Dit heeft voordelen. Partijen actief in de aan- en verhuur van vastgoed hoeven niet ieder contract door te spitten om globaal hun rechten en plichten te kennen. De ROZ modellen worden over het algemeen als 'verhuurdersvrien... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte1

Aanpassing ROZ-model De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de model huurcontracten voor kantoor- en winkelruimte aangepast. Het betreft de bepaling over de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Door de aanpassing bevatten de modellen nu verschillende opties op basis waarvan partijen afspraken kunnen maken omtrent de huurprijsaanpassing. Voor meer informatie zie: www.roz.nl. Boeken W.I. Valk, Asser 7-III Pacht, Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN 9789013176551). Pu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS