Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2024 nr. 2

De 'huurdersvariant' van het ROZ model

mr. M. Schröer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De meest in het oog springende verschillen

Door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: 'ROZ') worden model huurovereenkomsten vastgesteld voor 290-bedrijfsruimten, 230a-ruimte en woonruimte.2 Deze modellen zijn de marktstandaard; het gros van de huurovereenkomsten met betrekking tot onroerend goed wordt opgesteld aan de hand van een ROZ model. Dit heeft voordelen. Partijen actief in de aan- en verhuur van vastgoed hoeven niet ieder contract door te spitten om globaal hun rechten en plichten te kennen.

De ROZ modellen worden over het algemeen als 'verhuurdersvriendelijk' beschouwd. In dat kader is relevant om op te merken dat de ROZ een vastgoed platform is voor partijen die eigenaarsbelangen vertegenwoordigen, vastgoed ontwikkelen of bemiddelen bij de verhuur van vastgoed. Er zijn geen partijen lid die huurdersbelangen vertegenwoordigen. De modellen wijken inderdaad op verschillende punten, voor zover daartoe contractuele vrijheid is, in het voordeel van ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

De meest in het oog springende verschillen

1. Het gehuurde

2. Energielabel

3. Indexering

4. Servicekosten

5. Zekerheid

6. Asbest/verontreiniging

7. Pandemie

8. Duurzaamheid

9. Bereikbaarheid

10. (Werkzaamheden) verhuurder

11. Onderverhuur

12. Gebreken

13. Exploitatieverplichting huurder

14. Eindoplevering

15. Overige afwijkingen op de algemene bepalingen

15.1. Brandveiligheid

15.2. Daken, buitengevels en tuin

15.3. Tussentijdse beëindiging

15.4. Betalingen

15.5. Boetebepaling

16. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Schröer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/18158

Verder in 2024 nr.2

 Voorwoord

In april 2024 heeft de ROZ de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkel- als bedrijfsruimte aangepast en om die reden nieuwe modellen gedeponeerd. De wijzigingen zijn doorgevo...

 'Better safe than sorry' bij het uitwinnen van zekerheden onder de huurovereenkomst bij homologatie van een pre-insolventieakkoord

Zoals inmiddels bekend is op 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Op grond van die wet kunnen rechten van de verhuurder onder de huurovereenkomst worden gewijzi...

 De ROZ past haar modellen bedrijfsruimte aan na interventie ACM. Een verbetering?

In april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkelruimte als kantoorruimte aangepast. De nieuwe modellen zijn gedeponeerd ond...

 De 'huurdersvariant' van het ROZ model

De meest in het oog springende verschillen Door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: 'ROZ') worden model huurovereenkomsten vastgesteld voor 290-bedrijfsruimten, 230a-ruimte en woonruimte.[2] Dez...

 Signaleringen

Aanpassing ROZ-model De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de model huurcontracten voor kantoor- en winkelruimte aangepast. Het betr...