Tijdschrift voor Internetrecht 2024 nr. 2

Een update van het besturingssysteem

mr. B.D.P. van der Eijk1 Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Soms worden nieuwe versies van besturingssystemen voor telefoons of PCs met veel bombarie aangekondigd: een ander design, nieuwe apps, meer functionaliteiten. Denk eens terug aan de overgang van Windows 3.11 naar Windows 95, of iOS6 naar iOS 7, waarin Apple afscheid nam van 'skeuomorfisme' en het hele besturingssysteem op de schop nam.

 

Het wil nog wel eens voorkomen dat de daaropvolgende versie van het besturingssysteem daar haaks op staat: geen nieuwe apps of andere interface, maar meer van hetzelfde en een focus op het verbeteren van de processen 'onder de motorkap'; het besturingssysteem ziet er grotendeels hetzelfde uit, maar verbruikt minder geheugen, werkt sneller en kent kleine maar merkbare verbeteringen die de overal gebruikerservaring naar een hoger niveau tillen.2

 

Voor het gevoel heeft de Europese Commissie met de European Digital Strategy een gloednieuw 'besturingssysteem' gepresenteerd met regelgeving als de Digital Markets Act, de Digital Services Act, de Data Act, de AI Act en de NIS2 Richtlijn. Ik merk daarbij expliciet op dat dit slechts een deel van de nieuwe regelgeving die van toepassing is op het 'digitale domein' – er is (veel) meer.

 

Een aantal richtlijnen en verordeningen zijn volgende iteraties van eerdere regelgeving, zoals NIS2 en de Digital Services Act. In dat geval nagenoeg allemaal met een bredere reikwijdte en aanvullende en meer gedetailleerde verplichtingen. Er zijn ook gloednieuwe verordeningen en richtlijnen zoals de Digital Markets Act, de Data Act en de AI Act. Deze staan vol met nieuwe definities, concepten en verplichtingen, met vaak aanzienlijke ruimte voor de Europese Commissie om regels aan of in te vullen. Hoewel dit niet nieuw is, komt hier nog bij dat er vaak wisselwerking is met andere EU-regelgeving. Hoe verhouden de verplichtingen om data te delen onder de Data Act en Digital Markets Act zich tot de AVG? Wat betekent de kwalificatie als 'data processing service' onder de Data Act voor de kwalificatie als 'cloud computing service' onder de NIS2 richtlijn, nu de overwegingen zo op elkaar lijken?3 En tot slot valt nog maar te bezien hoe dit alles zal worden geïmplementeerd in nationale regelgeving en hoe het toezicht op de regels vorm zal krijgen.

 

U begrijpt het: er komen ontzettend veel nieuwe regels op ons af vanuit Brussel, met impact voor nagenoeg alle bedrijven en organisaties in de EU en daar voorbij. Naar mijn ervaring staat lang niet alles goed op de radar bij bedrijven (men staart zich blind op AI), en is er niet genoeg bandbreedte en capaciteit om dit alles in een kort tijdsbestek op relevantie te beoordelen en waar nodig te implementeren.

 

Met het afzwaaien van de Commissie-Von der Leyen druk ik de nieuwe Commissie (die ongetwijfeld meeleest) nadrukkelijk op het hart om zich bij updates van het Europees besturingssysteem niet blind te staren op allerhande nieuwe foefjes en functionaliteiten, maar zich juist te concentreren op de juiste implementatie, interpretatie en (samen)werking van de bestaande en zojuist geïntroduceerde regelgeving. Wat er ook op ons af zal komen, u kunt er van op aan dat dit tijdschrift zijn uiterste best zal doen om de nieuwe updates van duidelijke 'change logs' te voorzien, 'vulnerabilities' onverwijld te melden en waar mogelijk patches te publiceren voor juridische 'bugs'.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. B.D.P. van der Eijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/18176

Verder in 2024 nr.2

 Signaleringen

Nieuwe initiatieven vanuit de Europese Commissie voor de digitale infrastructuur van morgen De Europese Commissie heeft een reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, beveiliging e...

 Exploring DORA: Een verkenning van de vereisten aan contracten tussen financiële instellingen en derde ICT-aanbieders

De financiële sector leunt in grote mate op ICT-toepassingen voor de dagelijkse financiële dienstverlening. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van derde aanbieders van ICT-die...

 Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG. Nog meer duidelijkheid van het Hof van Justitie van de EU

Een analyse van vier uitspraken in vervolg op het arrest UI/Österreichische Post In de laatste editie van 2023 van dit tijdschrift is al uitvoerig aandacht besteed aan het HvJ EU arrest van 4 mei 2...

 En nou is het afgelopen!

In deze Opinie wordt de stelling verdedigd dat risicoprofielen in onze huidige datagedreven en met AI doordrenkte maatschappij verboden zouden moeten worden. Risicoprofielen leiden onvermijdelijk t...

 Cloudwatervrees

Oude wijn in nieuwe zakken? Het kan u niet ontgaan zijn: de cloud is recent weer volop in het nieuws. Maar niet altijd positief. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de grote Amerikaanse Big Te...

 Een update van het besturingssysteem

Soms worden nieuwe versies van besturingssystemen voor telefoons of PCs met veel bombarie aangekondigd: een ander design, nieuwe apps, meer functionaliteiten. Denk eens terug aan de overgang van Wi...

 Wie durft na de TikTok-uitspraken nog massaschade te claimen bij een privacyschending?

Essentie: De TikTok-vonnissen maken de hoge drempels voor het instellen van een collectieve actie na een schending van de AVG duidelijk. Zo kan immateriële schade praktisch vrijwel niet geclaimd wo...