Tijdschrift voor Internetrecht

2024 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

Een update van het besturingssysteem

mr. B.D.P. van der Eijk1

Soms worden nieuwe versies van besturingssystemen voor telefoons of PCs met veel bombarie aangekondigd: een ander design, nieuwe apps, meer functionaliteiten. Denk eens terug aan de overgang van Windows 3.11 naar Windows 95, of iOS6 naar iOS 7, waarin Apple afscheid nam van 'skeuomorfisme' en het hele besturingssysteem op de schop nam.   Het wil nog wel eens voorkomen dat de daaropvolgende versie van het besturingssysteem daar haaks op staat: geen nieuwe apps of andere interface, maar meer van hetzelfde en een focus op het verb... ...lees meer

Artikel

Wie durft na de TikTok-uitspraken nog massaschade te claimen bij een privacys...

mr. T.O. van Hoorn1

Essentie: De TikTok-vonnissen maken de hoge drempels voor het instellen van een collectieve actie na een schending van de AVG duidelijk. Zo kan immateriële schade praktisch vrijwel niet geclaimd worden, moeten financieringsovereenkomsten openbaar worden gemaakt en is er een limiet aan het winstaandeel van procesfinanciers. Het lijkt erop dat deze drempels dermate hoog zijn, dat de grote WAMCA-zaken tegen Big Tech-bedrijven weinig kans van slagen lijken te hebben. En met dergelijke hoge drempels valt het te betwijfelen of er nog procesfinanciers te vinden zullen zijn om verdere collectiev... abonneren of dit artikel kopen.

Exploring DORA: Een verkenning van de vereisten aan contracten tussen financi...

mr. L.C. Brederveld en mr. drs. A.J.P. de Boer1

De financiële sector leunt in grote mate op ICT-toepassingen voor de dagelijkse financiële dienstverlening. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van derde aanbieders van ICT-diensten, ook voor toepassingen die kritieke of belangrijke functies van financiële instellingen ondersteunen. Deze afhankelijkheid van ICT én van derden in dat kader, brengt bepaalde operationele risico's met zich mee, waar steeds grotere aandacht voor is binnen de EU. Met de Digital Operational Resilience Act (DORA),[2] die op 16 januari 2023 in werking is getreden en per 17 januari 2025... abonneren of dit artikel kopen.

Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG. Nog meer d...

dr. C. Jeloschek en mr. R.H.G. van Schaik1

Een analyse van vier uitspraken in vervolg op het arrest UI/Österreichische Post In de laatste editie van 2023 van dit tijdschrift is al uitvoerig aandacht besteed aan het HvJ EU arrest van 4 mei 2023 (UI/ Österreichische Post). De crux in dat arrest is de vraag wat nu eigenlijk de daadwerkelijke immateriele schade is als gevolg van een inbreuk op de AVG. In dit artikel behandelen de auteurs vier vervolguitspraken van het HvJ EU, en welke vervolgvragen deze uitspraken opwerpen, ook in het licht van recente Nederlandse jurisprudentie. 1. Inlei... abonneren of dit artikel kopen.

En nou is het afgelopen!

dr. mr. M. van der Linden1

In deze Opinie wordt de stelling verdedigd dat risicoprofielen in onze huidige datagedreven en met AI doordrenkte maatschappij verboden zouden moeten worden. Risicoprofielen leiden onvermijdelijk tot zelfversterkende feedback-loops, die niet toevallig altijd ongunstig uitpakken voor dezelfde soort mensen. Zoals jullie weten zijn er veel stomme dingen. Stomme dingen waar we vanaf moeten. Dus het is tijd voor: En nou is het afgelopen! En vandaag is het afgelopen met: Risicoprofielen! 1. Inleiding De aanleiding voor deze tirade is het be... abonneren of dit artikel kopen.

Cloudwatervrees

mr. M. Weij1

Oude wijn in nieuwe zakken? Het kan u niet ontgaan zijn: de cloud is recent weer volop in het nieuws. Maar niet altijd positief. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de grote Amerikaanse Big Tech spelers, zoals Microsoft en AWS, in combinatie met de risico's van het gebruik ervan. Want oh wee, de Amerikaanse overheid kan mogelijk bij  onze gegevens. De cloudwatervrees lijkt dus weer helemaal terug van weggeweest. Maar is dit niet gewoon oude wijn in nieuwe zakken? We wisten dit immers toch al? Om het geheugen nog even op te frissen: als Europese partijen met US... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

JANUARI 2024   Europees Hof van Justitie (grote kamer), 21 december 2023, C/2024/1818 Prejudiciële vragen, consumentenbescherming, koop op afstand   Arrest van de Grote Kamer en betreft verschillende gevoegde zaken (c-38/21, C-47/21, C-232/21). Verschillende aspecten spelen m.b.t. het consumentenrecht. De verzoekende partijen sloten met de bank een kredietovereenkomst om een auto te kopen voor particulier gebruik. De aanbetaling werd gedaan aan het autobedrijf die optrad als kredietbemiddelaar. Verzoekers ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Wet Adviescollege ICT-toetsing Op 14 februari 2024 is de Wet houdende regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing) gepubliceerd in het Staatsblad. De taak van het Adviescollege ICT-toetsing heeft betrekking op grote ICT-projecten en informatiesystemen van de ministeries, zbo's als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, politie en de Raad voor de rechtspraak. Het gaat hierbij ook om systemen di... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

Nieuwe initiatieven vanuit de Europese Commissie voor de digitale infrastructuur van morgen De Europese Commissie heeft een reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, beveiliging en weerbaarheid van de digitale infrastructuur te bevorderen. In het witboek ''Hoe te voorzien in de digitale-infrastructuurbehoeften in Europa?'' en de aanbeveling betreffende de beveiliging en weerbaarheid van onderzeese kabelinfrastructuren staan de maatregelen uiteengezet. Met het presenteren van deze mogelijke maatregelen wordt beoogd een discussie op gang te brengen met belanghebb... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS