Tijdschrift voor Internetrecht 2024 nr. 2

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nieuwe initiatieven vanuit de Europese Commissie voor de digitale infrastructuur van morgen

De Europese Commissie heeft een reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, beveiliging en weerbaarheid van de digitale infrastructuur te bevorderen. In het witboek ''Hoe te voorzien in de digitale-infrastructuurbehoeften in Europa?'' en de aanbeveling betreffende de beveiliging en weerbaarheid van onderzeese kabelinfrastructuren staan de maatregelen uiteengezet. Met het presenteren van deze mogelijke maatregelen wordt beoogd een discussie op gang te brengen met belanghebbenden, lidstaten en gelijkgestemde partners, om een consensus te bereiken over concrete voorstellen voor de wijze waarop toekomstige beleidsmaatregelen van de EU kunnen worden vormgegeven. De openbare raadpleging over de twaalf scenario's uit het witboek sluit op 30 juni 2024.

https://ec.europa.eu/commission/presscor...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nieuwe initiatieven vanuit de Europese Commissie voor de digitale infrastructuur van morgen

Zalando verplicht zich tot duidelijkere informatieverstrekking aan consumenten na optreden Europese toezichthouders

Europese Commissie leidt formele procedure tegen TikTok in het kader van de Digital Services Act

Uber krijgt boete van 10 miljoen euro voor overtreden van privacyregels

AP pakt misleidende cookiebanners aan

Meta opnieuw voor de rechter gedaagd

Chatbot-zaak van Air Canada werpt licht op risico van AI-aansprakelijkheid

AI Actzet de laatste stap in Europees Parlement

ACM en RDI: fabrikanten en verkopers moeten meer doen om slimme apparaten werkend en veilig te houden

Internetconsultatie wetsvoorstel beter werkende data-economie gestart

Aanpassing aan Europese Cyber Resilience Act stelt critici gerust over open source

VPR/VPR-A Scriptieprijs

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. P.G. van der Putt1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/18184

Verder in 2024 nr.2

 Signaleringen

Nieuwe initiatieven vanuit de Europese Commissie voor de digitale infrastructuur van morgen De Europese Commissie heeft een reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, beveiliging e...

 Exploring DORA: Een verkenning van de vereisten aan contracten tussen financiële instellingen en derde ICT-aanbieders

De financiële sector leunt in grote mate op ICT-toepassingen voor de dagelijkse financiële dienstverlening. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van derde aanbieders van ICT-die...

 Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG. Nog meer duidelijkheid van het Hof van Justitie van de EU

Een analyse van vier uitspraken in vervolg op het arrest UI/Österreichische Post In de laatste editie van 2023 van dit tijdschrift is al uitvoerig aandacht besteed aan het HvJ EU arrest van 4 mei 2...

 En nou is het afgelopen!

In deze Opinie wordt de stelling verdedigd dat risicoprofielen in onze huidige datagedreven en met AI doordrenkte maatschappij verboden zouden moeten worden. Risicoprofielen leiden onvermijdelijk t...

 Cloudwatervrees

Oude wijn in nieuwe zakken? Het kan u niet ontgaan zijn: de cloud is recent weer volop in het nieuws. Maar niet altijd positief. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de grote Amerikaanse Big Te...

 Een update van het besturingssysteem

Soms worden nieuwe versies van besturingssystemen voor telefoons of PCs met veel bombarie aangekondigd: een ander design, nieuwe apps, meer functionaliteiten. Denk eens terug aan de overgang van Wi...

 Wie durft na de TikTok-uitspraken nog massaschade te claimen bij een privacyschending?

Essentie: De TikTok-vonnissen maken de hoge drempels voor het instellen van een collectieve actie na een schending van de AVG duidelijk. Zo kan immateriële schade praktisch vrijwel niet geclaimd wo...