Tijdschrift voor Internetrecht 2024 nr. 2

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

JANUARI 2024
 
Europees Hof van Justitie (grote kamer), 21 december 2023, C/2024/1818

Prejudiciële vragen, consumentenbescherming, koop op afstand

 

Arrest van de Grote Kamer en betreft verschillende gevoegde zaken (c-38/21, C-47/21, C-232/21).

Verschillende aspecten spelen m.b.t. het consumentenrecht. De verzoekende partijen sloten met de bank een kredietovereenkomst om een auto te kopen voor particulier gebruik. De aanbetaling werd gedaan aan het autobedrijf die optrad als kredietbemiddelaar. Verzoekers willen zich op hun herroeping beroepen, aangezien de herroepingstermijn niet is ingegaan omdat de verplichte informatie onvolledig was. Verweersters stellen dat alle informatie is verstrekt en de herroepingstermijnen zijn verstreken.

Het hof geeft verschillende overwegingen in welke gevallen dergelijke overeenkomsten wel en niet als kredietovereenkomsten zijn te beschouwen (o.a. ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/18182

Verder in 2024 nr.2

 Signaleringen

Nieuwe initiatieven vanuit de Europese Commissie voor de digitale infrastructuur van morgen De Europese Commissie heeft een reeks mogelijke maatregelen gepresenteerd om de innovatie, beveiliging e...

 Exploring DORA: Een verkenning van de vereisten aan contracten tussen financiële instellingen en derde ICT-aanbieders

De financiële sector leunt in grote mate op ICT-toepassingen voor de dagelijkse financiële dienstverlening. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van derde aanbieders van ICT-die...

 Het recht op schadevergoeding bij immateriële schade onder de AVG. Nog meer duidelijkheid van het Hof van Justitie van de EU

Een analyse van vier uitspraken in vervolg op het arrest UI/Österreichische Post In de laatste editie van 2023 van dit tijdschrift is al uitvoerig aandacht besteed aan het HvJ EU arrest van 4 mei 2...

 En nou is het afgelopen!

In deze Opinie wordt de stelling verdedigd dat risicoprofielen in onze huidige datagedreven en met AI doordrenkte maatschappij verboden zouden moeten worden. Risicoprofielen leiden onvermijdelijk t...

 Cloudwatervrees

Oude wijn in nieuwe zakken? Het kan u niet ontgaan zijn: de cloud is recent weer volop in het nieuws. Maar niet altijd positief. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de grote Amerikaanse Big Te...

 Een update van het besturingssysteem

Soms worden nieuwe versies van besturingssystemen voor telefoons of PCs met veel bombarie aangekondigd: een ander design, nieuwe apps, meer functionaliteiten. Denk eens terug aan de overgang van Wi...

 Wie durft na de TikTok-uitspraken nog massaschade te claimen bij een privacyschending?

Essentie: De TikTok-vonnissen maken de hoge drempels voor het instellen van een collectieve actie na een schending van de AVG duidelijk. Zo kan immateriële schade praktisch vrijwel niet geclaimd wo...