Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2024 nr. 2

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland, evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

Europa

Regelgeving

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad tot vaststelling van de maximaal toegestane afmetingen in het nationale en internationale verkeer en de maximaal toegestane gewichten in het internationale verkeer voor bepaalde wegvoertuigen die binnen de Gemeenschap in omloop zijn

Van 13 juli 2023 tot 18 maart 2024 kon er feedback worden gegeven op het goedgekeurde besluit voordat dit wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. De vervoerssector is verantwoordelijk voor een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen van de Europese Unie. Het wegvervoer vertegenwoordigt daarbinnen ongeveer 72% van de vervoersemissies, w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Regelgeving

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2022/2577 tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen 

ACER

Nederland

Wetgeving

Regelgeving

Internetconsultaties

ACM

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/18214

Verder in 2024 nr.2

 Voorwoord

We openen deze aflevering met een onderwerp dat op dit moment de kort geding rechtspraak in energiezaken domineert: netcongestie. Kortgedingprocedures lijken niet de oplossing te bieden om stagnati...

 Netcongestie; welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk?

Netcongestie is een groot maatschappelijk probleem. Het kent in de eerste plaats een existentiële dimensie, omdat verduurzamingsdoelstellingen vertraging dreigen op te lopen en daarmee de leefbaarh...

 Verslag NeVER-bijeenkomst 27 februari 2024

Energiejurisprudentie 2023 Op 27 februari 2024 vond een ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht ('NeVER') plaats bij CMS in Amsterdam waar de leden welkom werden geheten do...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...