Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht 2024 nr. 3

De importeur onder REACH

mr. S.A. Gawronski M.Jur en mr. E. Dirkse1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 11 April 2024, ECLI:EU:C:2024:298

Het Hof van Justitie van de Europese Unie definieert het begrip "importeur" onder de REACH-verordening breder dan volgt uit het douanerecht en beslist dat meerdere importeurs naast elkaar kunnen bestaan. Daarbij zijn contractuele afspraken over de verplichtingen voor de importeurs uit de REACH-verordening mogelijk. Zolang één van de importeurs bijvoorbeeld de REACH registratie uitvoert, is deze brede interpretatie van het begrip "importeur" geen probleem. Een dergelijke brede interpretatie van het begrip kan echter een grote impact hebben op andere verplichtingen onder zowel de REACH- als de CLP-verordening.

Deze uitspraak van het Hof van Justitie (Hof) van de Europese Unie (EU) gaat primair over de vraag wie kwalificeert als "importeur" onder Verordening (EG) nr. 1907/2006 (beter bekend als de REACH-verordening) en of contractuele afspraken over de regis...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 11 April 2024, ECLI:EU:C:2024:298

1. Wat is REACH en CLP?

2. Waarom is REACH relevant voor de Agro-Food Sector?

3. Het onderliggende geschil

4. Kernoverwegingen van het Hof

5. Het Hof oordeelt: meerdere importeurs zijn mogelijk

6. Impact ruime definitie importeur op andere REACH- en CLP-verplichtingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. S.A. Gawronski M.Jur en mr. E. Dirkse1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvLR/18223

Verder in 2024 nr.3

 Redactioneel

Het is een tijd van politieke veranderingen. PVV, NSC, VVD en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord opgesteld. Onze voedselvoorziening en de toekomst van land- en tuinbouw en visserij maken hier een be...

 Knollen voor citroenen verkopen

In Nederland lijken de strafrechtelijke opsporing en vervolging van voedelfraude niet hoog op de agenda te staan van de opsporingsautoriteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de vragen hoe dat ka...

 Inzet van duurzaamheidsclaims en keurmerken: waar ligt de grens?

Bedrijven maken in hun commerciële uitingen in toenemende mate gebruik van duurzaamheidsclaims over hun eigen product of dienst, of die van een concurrent. Het gebruik van misleidende duurzaam...

 De invloed van de Transparantieverordening (Verordening (EU) 2019/1381) op risicobeoordeling

Ruim drie jaar geleden werd de Transparantieverordening van kracht. Deze verordening moest het gebruik en de aanpak van risicobeoordelingen in het EU levensmiddelenrecht duurzamer en transparanter ...

 Toezicht op Food Safety Culture: op zoek naar de silver bullet

Je leest het in de krant of via je sociale media: er wordt een voedingsmiddel teruggeroepen omdat het gevaarlijke bacteriën zou bevatten. 'Lekker bezig NVWA, we hebben alles al opgegeten!' Of:...

 Van novel foods tot TikToktrends: over zelfregulering en levensmiddelenreclame

Zelfregulering van reclame is veelgebruikt en belangrijk in Nederland. Ook voor de uitleg van reclameregels voor levensmiddelen zijn de uitspraken van de RCC onmisbaar. Rechterlijke uitspraken rond...

 The EU Member States' Margin of Discretion in the Authorisation of Plant Protection Products

A Critical Assessment of the Case Law of the German Courts The partial harmonisation of the placing of plant protection products on the market through the EU Plant Protection Products Regulation ra...