Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht 2024 nr. 3

Knollen voor citroenen verkopen

mr. L.J. Bergsma en mr. F.A. Dudok van Heel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In Nederland lijken de strafrechtelijke opsporing en vervolging van voedelfraude niet hoog op de agenda te staan van de opsporingsautoriteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de vragen hoe dat kan en voor welke strafbare feiten in voorkomend geval wel wordt vervolgd. De auteurs onderzoeken in dat kader de strafrechtelijke risico's voor het produceren en op de markt brengen van vermengde levensmiddelen. Zowel het Wetboek van strafrecht als de Wet op de economische delicten kent strafbepalingen die in dat kader in beeld kunnen komen.

De publieke belangstelling voor delicten die in de volksmond zouden kunnen worden bestempeld als "voedselfraude" is de afgelopen jaren onverminderd groot. Het KRO-NCRV consumententelevisieprogramma Keuringsdienst van waarde maakt inmiddels al 22 seizoenen uitzendingen over, onder meer, de (on)juistheid van claims en reclames van voedselproducenten. Voorbeelden daarvan zijn het verkopen van honing die is vermengd met s...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. (Opsporings)onderzoek naar voedselfraude

2. Administratief onderzoek naar vermengde levensmiddelen

3. Strafrechtelijk onderzoek naar vermengde levensmiddelen

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.J. Bergsma en mr. F.A. Dudok van Heel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvLR/18217

Verder in 2024 nr.3

 Redactioneel

Het is een tijd van politieke veranderingen. PVV, NSC, VVD en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord opgesteld. Onze voedselvoorziening en de toekomst van land- en tuinbouw en visserij maken hier een be...

 Knollen voor citroenen verkopen

In Nederland lijken de strafrechtelijke opsporing en vervolging van voedelfraude niet hoog op de agenda te staan van de opsporingsautoriteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de vragen hoe dat ka...

 Inzet van duurzaamheidsclaims en keurmerken: waar ligt de grens?

Bedrijven maken in hun commerciële uitingen in toenemende mate gebruik van duurzaamheidsclaims over hun eigen product of dienst, of die van een concurrent. Het gebruik van misleidende duurzaam...

 De invloed van de Transparantieverordening (Verordening (EU) 2019/1381) op risicobeoordeling

Ruim drie jaar geleden werd de Transparantieverordening van kracht. Deze verordening moest het gebruik en de aanpak van risicobeoordelingen in het EU levensmiddelenrecht duurzamer en transparanter ...

 Toezicht op Food Safety Culture: op zoek naar de silver bullet

Je leest het in de krant of via je sociale media: er wordt een voedingsmiddel teruggeroepen omdat het gevaarlijke bacteriën zou bevatten. 'Lekker bezig NVWA, we hebben alles al opgegeten!' Of:...

 Van novel foods tot TikToktrends: over zelfregulering en levensmiddelenreclame

Zelfregulering van reclame is veelgebruikt en belangrijk in Nederland. Ook voor de uitleg van reclameregels voor levensmiddelen zijn de uitspraken van de RCC onmisbaar. Rechterlijke uitspraken rond...

 The EU Member States' Margin of Discretion in the Authorisation of Plant Protection Products

A Critical Assessment of the Case Law of the German Courts The partial harmonisation of the placing of plant protection products on the market through the EU Plant Protection Products Regulation ra...