Tijdschrift voor Levensmiddelenrecht 2024 nr. 3

De invloed van de Transparantieverordening (Verordening (EU) 2019/1381) op risicobeoordeling

dr. A. de Boer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ruim drie jaar geleden werd de Transparantieverordening van kracht. Deze verordening moest het gebruik en de aanpak van risicobeoordelingen in het EU levensmiddelenrecht duurzamer en transparanter maken. Door middel van wijzigingen aan Verordening (EG) Nr. 178/2002, de Algemene Levensmiddelenverordening, en acht sectorspecifieke verordeningen, zou het proces van risicobeoordeling verder verbeterd moeten worden en ook de risicocommunicatie versterkt moeten worden. De Transparantieverordening heeft drie fundamentele wijzigingen doorgevoerd in de risicobeoordeling in de voedselketen: het is mogelijk geworden om vóór indiening van een dossier met medewerkers van EFSA te overleggen over zo'n wetenschappelijk dossier; studies die worden opgezet en uitgevoerd in het kader van dossiervorming moeten worden aangemeld bij EFSA; en dossiers worden al tijdens het risicobeoordelingsproces toegankelijk – met beperkte mogelijkheden om informatie hierin als vertrouweli...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Risicoanalyse in EU levensmiddelenrecht

2. De Transparantieverordening

2.1. De aanleiding

2.2. De Transparantieverordening

3. Aanpassingen aan risicobeoordeling

3.1. Advies vóór indiening

3.2. Kennisgeving van studies

3.3. Toegankelijkheid voor derden versus vertrouwelijkheid

4. Toegankelijker, maar nog altijd een langdurig proces?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. A. de Boer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvLR/18219

Verder in 2024 nr.3

 Redactioneel

Het is een tijd van politieke veranderingen. PVV, NSC, VVD en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord opgesteld. Onze voedselvoorziening en de toekomst van land- en tuinbouw en visserij maken hier een be...

 Knollen voor citroenen verkopen

In Nederland lijken de strafrechtelijke opsporing en vervolging van voedelfraude niet hoog op de agenda te staan van de opsporingsautoriteiten. In dit artikel wordt ingegaan op de vragen hoe dat ka...

 Inzet van duurzaamheidsclaims en keurmerken: waar ligt de grens?

Bedrijven maken in hun commerciële uitingen in toenemende mate gebruik van duurzaamheidsclaims over hun eigen product of dienst, of die van een concurrent. Het gebruik van misleidende duurzaam...

 De invloed van de Transparantieverordening (Verordening (EU) 2019/1381) op risicobeoordeling

Ruim drie jaar geleden werd de Transparantieverordening van kracht. Deze verordening moest het gebruik en de aanpak van risicobeoordelingen in het EU levensmiddelenrecht duurzamer en transparanter ...

 Toezicht op Food Safety Culture: op zoek naar de silver bullet

Je leest het in de krant of via je sociale media: er wordt een voedingsmiddel teruggeroepen omdat het gevaarlijke bacteriën zou bevatten. 'Lekker bezig NVWA, we hebben alles al opgegeten!' Of:...

 Van novel foods tot TikToktrends: over zelfregulering en levensmiddelenreclame

Zelfregulering van reclame is veelgebruikt en belangrijk in Nederland. Ook voor de uitleg van reclameregels voor levensmiddelen zijn de uitspraken van de RCC onmisbaar. Rechterlijke uitspraken rond...

 The EU Member States' Margin of Discretion in the Authorisation of Plant Protection Products

A Critical Assessment of the Case Law of the German Courts The partial harmonisation of the placing of plant protection products on the market through the EU Plant Protection Products Regulation ra...