Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2017 nr. 4

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

In dit nummer zijn naast de gebruikelijke rubrieken en het verslag van een bijeenkomst van de NeVER twee lezenswaardige artikelen opgenomen over actuele onderwerpen. Doordat afnemers van elektriciteit steeds vaker tevens opwekker zijn, bestaat al langer behoefte aan vrije leverancierskeuze in ruime zin: één leverancier voor de afname van elektriciteit en een andere voor de teruglevering van door de afnemer zelf opgewekte elektriciteit. Mrs Hans Koenders en Simone Pipping bespreken het codebesluit van de Autoriteit Consument en Markt dat voorziet in die mogelijkheid ... ...lees meer

Artikel

De Bescherming en Bevordering van Buitenlandse Energie Investeringen in Europ...

mr. C. Verburg1

De geschiedenis van internationaal investeringsrecht, dat investeerders moet beschermen tegen discriminatie, onrechtmatige onteigening en oneerlijke en onbillijke behandeling, gaat hand in hand met geschillen tussen Staten en investeerders in de energiesector. De internationale golven van nationaliseringen in de upstream oliesector in de jaren ’30, ’50, ’70 van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw zijn hier wellicht de beste klassieke voorbeelden van. Verder is het multilaterale Energiehandvestverdrag, dat uitsluitend van toepassing is op de energiesect... abonneren of dit artikel kopen.

Meerdere leveranciers op één aansluiting

mr. J.F. Koenders MRICS en mr. S.L. Pipping1

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft op 13 juli 2017 een codebesluit genomen genaamd: ‘Meerdere leveranciers op een aansluiting’ (hierna: besluit MLOEA).[2] Dit besluit maakt het voor zowel groot- als kleinverbruikers[3] mogelijk om meerdere leveranciers op één aansluiting te contracteren. Een bedrijf heeft in dat geval bijvoorbeeld een contract met één leverancier voor de afname van elektriciteit en een contract met een andere leverancier voor teruglevering van de door middel van zijn productie-i... abonneren of dit artikel kopen.

Energiebelasting: actualiteiten en discussiepunten rondom duurzame energie - ...

mr. Jaime Boogaers1

Op 26 juni 2017 kwamen de leden van de NeVER ten kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn bijeen. Het onderwerp van de bijeenkomst was: ‘Energiebelasting: actualiteiten en discussiepunten rondom duurzame energie’. Tijdens de bijeenkomst hielden de heer G.J. Vegt RA (Vaktechnisch coördinator controle milieubelastingen, Belastingdienst/Grote ondernemingen/Landelijk Milieubelastingenteam Arnhem) en de heer mr. A. Knijnenburg (Partner tax, Bird & Bird LLP) een presentatie waarbij stil werd gestaan bij de verschillende heffingsgrondslagen, Europese en Nederlandse r... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie(NTE2017/45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

NTE 2017/45 Rechtbank Midden-Nederland, 24 februari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3100 inzake eiseres tegen de gemeente Almere en de gemeente Zeewolde, met als derde partij Ziut B.V. Liander N.V. (hierna: Liander) heeft als netbeheerder de verzorging van de aansluiting van openbare verlichting op het regionale elektriciteitsnet conform art. 16c lid 2 Elektriciteitswet 1998 overgedragen aan de gemeente Almere en Zeewolde. De gemeente Almere heeft vervolgens in 2016 een Europese openbare aanbesteding gehouden voor het onderhoud en de aanleg van openbare verlichting in de gemeent... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., G.J. Kreeft LL.M., mr. D. Kuiken, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en mr. C.G. Verburg1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Deze rubriek betreft publicaties die in de periode tussen 1 juli en 1 september 2017 gepubliceerd zijn.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Handleiding berekeningsmethodiek tarieven voor netbeheer binnen experimentenregelingOp 21 juli 2017 publiceerde ACM... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS