Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Artikel

A ‘Next Generation of Financial Conglomerates’?

mr. A.J.A.D. van den Hurk

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar Digital Finance Strategy,[1] het Europese prudentiële, gedrags- en integriteitstoezichtraamwerk toekomstbestendigte maken voor wat zij omschrijft als ‘het nieuwe financiële ecosysteem’. Dit ecosysteem omvat zowel traditionele financiële ondernemingen als aanbieders van technologie en nieuwe toetreders die financiële diensten verlenen. In dat verband heeft de Europese Commissie onlangs aan de drie Europese toezichtautoriteiten (ESA’s) gevraagd om technisch advies te geven met ... abonneren of dit artikel kopen.

Opties & discreties in het single rulebook – Sisyphus arbeid?

mr. dr. G. ter Kuile LL.M, LL.M1

De ECB heeft in 2016/2017 ruim 150 opties & discreties (OND’s) geharmoniseerd voor het bankentoezicht in de Eurozone. OND’s geven een bankentoezichthouder flexibiliteit, maar tegelijkertijd fragmenteren zij het single rulebook. Ondanks oproepen van de ECB tot uniformiteit, staan er in de CRR-II en CRD-V opnieuw tientallen OND’s. De ECB kan weer aan de slag.   Het Europese bankentoezicht is in het leven geroepen om het speelveld voor de banken in de Eurozone te egaliseren. Ruim zes jaar geleden werd deze toezichtstaak bij de Europese Centrale Bank (ECB) belegd. Dit had o... abonneren of dit artikel kopen.

Regulering van stablecoins in het MiCa-tijdperk

mr. V.J. Carvalho Mota en mr. I.S. Dovgaliouk1

Stablecoins vallen momenteel, afhankelijk van de functionele en technische kwalificatie, binnen de reikwijdte van één of meerdere regelgevende regimes. Dat brengt rechtsonzekerheid met zich mee. De Europese Commissie poogt in haar voorstel voor de verordening betreffende markten in cryptoactiva een breed palet van cryptoactiva, waaronder (uitgevers van en dienstverleners inzake) stablecoins, te reguleren. Mede in het licht van de opkomst van nieuwe betaalmiddelen (waaronder stablecoins) heeft de Europese Centrale Bank een voorstel voor een digitale euro gedaan. 1. Inleiding ... abonneren of dit artikel kopen.

De kredietwaardigheidstoets bij consumptief krediet

mr. W.M.A. Pronk en M.J. Bosselaar1

Ambtshalve toetsing en andere recente ontwikkelingen In deze bijdrage zullen de auteurs na bespreking van de hoofdlijnen van de kredietwaardigheidstoets ingaan op enkele recente ontwikkelingen rondom de kredietwaardigheidstoets. De kredietwaardigheidstoets staat niet alleen hoog op de agenda van de toezichthouder, maar krijgt ook steeds meer aandacht in de rechtspraak; een ‘hot topic’ dus. 1. Inleiding Binnen het financieel toezichtsrecht bestaat sinds jaar en dag aandacht voor zorgvuldige en verantwoorde kredietverstrekking, een en ander ter bescherming v... abonneren of dit artikel kopen.

BKR-registratie en zakelijke financieringen

mr. ir. B.P.C. van Weert1

Het verstrekken van zakelijke financieringen kent een ander en minder streng wettelijke genormeerd kader dan particuliere financieringen. Als een onderneming financiële problemen heeft, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat de ondernemer of borg, die als natuurlijke persoon betrokken is bij de zakelijke financiering, in privé ook financiële problemen kent. Beide constateringen hebben gewicht bij het plaatsen van (negatieve) BKR- registraties. 1. Inleiding Hoewel BKR in de beeldvorming overwegend wordt geassocieerd met consumptieve financieringen, betre... abonneren of dit artikel kopen.

De Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banke...

prof. dr. E.P.M. Joosen1

Rondom het nieuws 1. Inleiding Op 10 december 2020 is het Consultatiedocument voor de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (“Implementatiewet BRRD2”) gepubliceerd.[2] Het wetsvoorstel dat is geconsulteerd strekt tot implementatie in Nederland van de BRRD2 richtlijn.[3] Nagenoeg alle bepalingen van deze richtlijn dienden op 28 december 2020 in de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie (“Lidstaten”) te zijn geïmplementeerd. Die uiterlijke implementatie deadline is door Nederland dus niet geh... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS