Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 3

BKR-registratie en zakelijke financieringen

mr. ir. B.P.C. van Weert1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het verstrekken van zakelijke financieringen kent een ander en minder streng wettelijke genormeerd kader dan particuliere financieringen. Als een onderneming financiële problemen heeft, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat de ondernemer of borg, die als natuurlijke persoon betrokken is bij de zakelijke financiering, in privé ook financiële problemen kent. Beide constateringen hebben gewicht bij het plaatsen van (negatieve) BKR- registraties.

1. Inleiding

Hoewel BKR in de beeldvorming overwegend wordt geassocieerd met consumptieve financieringen, betreft dat slechts een deel van de situaties waarbij BKR in beeld is. Een mogelijke BKR-registratie kan ook voorkomen bij natuurlijke personen die financieel betrokken zijn bij een onderneming. Die financiële verbondenheid kan verschillende verschijningsvormen hebben, zoals debiteur, hoofdelijk medeschuldenaar of borg. In die gevallen waarin de natuurlijke persoon niet kan voldoen aan zijn verplichtin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Stichting Bureau Krediet Registratie

3. BKR-registratie bij zakelijke financieringen

4. Particuliere versus zakelijke financieringen

4.1. Wettelijk kader

4.2. Omvang, totstandkoming en (gedeeltelijk ) onbetaald laten van de financiering

4.3. Zakelijke financieringsproblemen versus financiële problemen voor de natuurlijke persoon

4.4. Betrokkenheid door middel van een borgtocht

5. Conclusies en aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. ir. B.P.C. van Weert1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16549

Verder in 2021 nr.3

 A ‘Next Generation of Financial Conglomerates’?

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar Digital Finance Strategy,[1] het Europese prudentiële, gedrags- en integriteitstoezichtraamwerk toekomstbestendig...

 Opties & discreties in het single rulebook – Sisyphus arbeid?

De ECB heeft in 2016/2017 ruim 150 opties & discreties (OND’s) geharmoniseerd voor het bankentoezicht in de Eurozone. OND’s geven een bankentoezichthouder flexibiliteit, maar tegelijkertijd fra...

 Regulering van stablecoins in het MiCa-tijdperk

Stablecoins vallen momenteel, afhankelijk van de functionele en technische kwalificatie, binnen de reikwijdte van één of meerdere regelgevende regimes. Dat brengt rechtsonzekerheid met zich mee. De...

 De kredietwaardigheidstoets bij consumptief krediet

Ambtshalve toetsing en andere recente ontwikkelingen In deze bijdrage zullen de auteurs na bespreking van de hoofdlijnen van de kredietwaardigheidstoets ingaan op enkele recente ontwikkelingen rond...

 BKR-registratie en zakelijke financieringen

Het verstrekken van zakelijke financieringen kent een ander en minder streng wettelijke genormeerd kader dan particuliere financieringen. Als een onderneming financiële problemen heeft, betekent da...

 De Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Rondom het nieuws 1. Inleiding Op 10 december 2020 is het Consultatiedocument voor de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (“Implem...