Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 3

De Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

prof. dr. E.P.M. Joosen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rondom het nieuws

1. Inleiding

Op 10 december 2020 is het Consultatiedocument voor de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (“Implementatiewet BRRD2”) gepubliceerd.2 Het wetsvoorstel dat is geconsulteerd strekt tot implementatie in Nederland van de BRRD2 richtlijn.3 Nagenoeg alle bepalingen van deze richtlijn dienden op 28 december 2020 in de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie (“Lidstaten”) te zijn geïmplementeerd. Die uiterlijke implementatie deadline is door Nederland dus niet gehaald. Hierdoor zal de Implementatiewet BRRD2 in elk geval niet gelijktijdig met de Implementatiewet CRD54 in werking treden, wat wel de bedoeling was. Met het aftreden van het Kabinet Rutte III staat bovendien vast dat het niet haalbaar zal zijn om de Implementatiewet BRRD2 in werking te laten treden voor de inwerkingtreding van de bepalingen van CRR25 op 28 juni 2021. Aan deze ernstige achter...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rondom het nieuws

1. Inleiding

2. Achtergrond van de Implementatiewet BRRD2

3. Aanbieding van bail-inable instrumenten aan retail beleggers

4. De regeling van de Maximum Distributable Amount bij MREL onderschrijding

5. Insolventiehiërarchie van al dan niet bail-inable schuldinstrumenten

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. E.P.M. Joosen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16550

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen, herkapitalisatiecapaciteit, verliesabsorptie

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2021 nr.3

 A ‘Next Generation of Financial Conglomerates’?

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar Digital Finance Strategy,[1] het Europese prudentiële, gedrags- en integriteitstoezichtraamwerk toekomstbestendig...

 Opties & discreties in het single rulebook – Sisyphus arbeid?

De ECB heeft in 2016/2017 ruim 150 opties & discreties (OND’s) geharmoniseerd voor het bankentoezicht in de Eurozone. OND’s geven een bankentoezichthouder flexibiliteit, maar tegelijkertijd fra...

 Regulering van stablecoins in het MiCa-tijdperk

Stablecoins vallen momenteel, afhankelijk van de functionele en technische kwalificatie, binnen de reikwijdte van één of meerdere regelgevende regimes. Dat brengt rechtsonzekerheid met zich mee. De...

 De kredietwaardigheidstoets bij consumptief krediet

Ambtshalve toetsing en andere recente ontwikkelingen In deze bijdrage zullen de auteurs na bespreking van de hoofdlijnen van de kredietwaardigheidstoets ingaan op enkele recente ontwikkelingen rond...

 BKR-registratie en zakelijke financieringen

Het verstrekken van zakelijke financieringen kent een ander en minder streng wettelijke genormeerd kader dan particuliere financieringen. Als een onderneming financiële problemen heeft, betekent da...

 De Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Rondom het nieuws 1. Inleiding Op 10 december 2020 is het Consultatiedocument voor de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (“Implem...