Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 3

Opties & discreties in het single rulebook – Sisyphus arbeid?

mr. dr. G. ter Kuile LL.M, LL.M1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De ECB heeft in 2016/2017 ruim 150 opties & discreties (OND’s) geharmoniseerd voor het bankentoezicht in de Eurozone. OND’s geven een bankentoezichthouder flexibiliteit, maar tegelijkertijd fragmenteren zij het single rulebook. Ondanks oproepen van de ECB tot uniformiteit, staan er in de CRR-II en CRD-V opnieuw tientallen OND’s. De ECB kan weer aan de slag.

 

Het Europese bankentoezicht is in het leven geroepen om het speelveld voor de banken in de Eurozone te egaliseren. Ruim zes jaar geleden werd deze toezichtstaak bij de Europese Centrale Bank (ECB) belegd. Dit had overigens een langere aanloop omdat al in 1991 tijdens de onderhandelingen over het verdrag van Maastricht een (beperkte) prudentiële toezichtstaak werd toebedacht aan de ECB.2 Die taak werd uiteindelijk sterk verwaterd in artikel 127(6) van het Werkingsverdrag opgenomen, als één waarbij aan de ECB ‘specifieke taken kunnen worden opgedragen betreffende het beleid in bankentoezicht’. ‘Specifieke t...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het single rulebook

2. Opties & discreties

3. Verordening, Gids, Addendum, Richtsnoer en Aanbeveling

4. Harmonisatie door de ECB

5. Tientallen nieuwe OND’s

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. G. ter Kuile LL.M, LL.M1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16546

Verder in 2021 nr.3

 A ‘Next Generation of Financial Conglomerates’?

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar Digital Finance Strategy,[1] het Europese prudentiële, gedrags- en integriteitstoezichtraamwerk toekomstbestendig...

 Opties & discreties in het single rulebook – Sisyphus arbeid?

De ECB heeft in 2016/2017 ruim 150 opties & discreties (OND’s) geharmoniseerd voor het bankentoezicht in de Eurozone. OND’s geven een bankentoezichthouder flexibiliteit, maar tegelijkertijd fra...

 Regulering van stablecoins in het MiCa-tijdperk

Stablecoins vallen momenteel, afhankelijk van de functionele en technische kwalificatie, binnen de reikwijdte van één of meerdere regelgevende regimes. Dat brengt rechtsonzekerheid met zich mee. De...

 De kredietwaardigheidstoets bij consumptief krediet

Ambtshalve toetsing en andere recente ontwikkelingen In deze bijdrage zullen de auteurs na bespreking van de hoofdlijnen van de kredietwaardigheidstoets ingaan op enkele recente ontwikkelingen rond...

 BKR-registratie en zakelijke financieringen

Het verstrekken van zakelijke financieringen kent een ander en minder streng wettelijke genormeerd kader dan particuliere financieringen. Als een onderneming financiële problemen heeft, betekent da...

 De Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Rondom het nieuws 1. Inleiding Op 10 december 2020 is het Consultatiedocument voor de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (“Implem...