Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 3

Regulering van stablecoins in het MiCa-tijdperk

mr. V.J. Carvalho Mota en mr. I.S. Dovgaliouk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Stablecoins vallen momenteel, afhankelijk van de functionele en technische kwalificatie, binnen de reikwijdte van één of meerdere regelgevende regimes. Dat brengt rechtsonzekerheid met zich mee. De Europese Commissie poogt in haar voorstel voor de verordening betreffende markten in cryptoactiva een breed palet van cryptoactiva, waaronder (uitgevers van en dienstverleners inzake) stablecoins, te reguleren. Mede in het licht van de opkomst van nieuwe betaalmiddelen (waaronder stablecoins) heeft de Europese Centrale Bank een voorstel voor een digitale euro gedaan.

1. Inleiding

1.1. Cryptoactiva (tokens)

Op 24 september 2020 presenteerde de Europese Commissie (hierna: EC) het Digital Finance Package, een serie wetsvoorstellen met een strategie voor de Europese Unie (hierna: EU) op het gebied van digitale financiële dienstverlening. Met het Digital Finance Package wil de EC de Europese interne markt moderniseren en van de EU een digitale wereldspeler maken.2 ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

1.1. Cryptoactiva (tokens)

1.2. Virtuele valuta (cryptocurrency)

1.3. Stablecoins

2. Huidig Europees en Nederlands regelgevend kader stablecoins

2.1. AMLD5

2.2. MiFID2

2.3. PSD2 en EMD2

2.4. UCITSD en AIFMD

2.5. SIPS-Verordening

3. Voorstel voor de MiCa-verordening en stablecoins

3.1. Algemene toepassingsbereik van de MiCa-verordening

3.2. Toepassingsbereik MiCa-verordening op stablecoins

3.3. Uitzonderingen op het toepassingsbereik van de MiCa-verordening op stablecoins

3.4. Significante asset-referenced en e-money-tokens

4. CBDC en de digitale euro

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.J. Carvalho Mota en mr. I.S. Dovgaliouk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16547

Verder in 2021 nr.3

 A ‘Next Generation of Financial Conglomerates’?

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar Digital Finance Strategy,[1] het Europese prudentiële, gedrags- en integriteitstoezichtraamwerk toekomstbestendig...

 Opties & discreties in het single rulebook – Sisyphus arbeid?

De ECB heeft in 2016/2017 ruim 150 opties & discreties (OND’s) geharmoniseerd voor het bankentoezicht in de Eurozone. OND’s geven een bankentoezichthouder flexibiliteit, maar tegelijkertijd fra...

 Regulering van stablecoins in het MiCa-tijdperk

Stablecoins vallen momenteel, afhankelijk van de functionele en technische kwalificatie, binnen de reikwijdte van één of meerdere regelgevende regimes. Dat brengt rechtsonzekerheid met zich mee. De...

 De kredietwaardigheidstoets bij consumptief krediet

Ambtshalve toetsing en andere recente ontwikkelingen In deze bijdrage zullen de auteurs na bespreking van de hoofdlijnen van de kredietwaardigheidstoets ingaan op enkele recente ontwikkelingen rond...

 BKR-registratie en zakelijke financieringen

Het verstrekken van zakelijke financieringen kent een ander en minder streng wettelijke genormeerd kader dan particuliere financieringen. Als een onderneming financiële problemen heeft, betekent da...

 De Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Rondom het nieuws 1. Inleiding Op 10 december 2020 is het Consultatiedocument voor de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (“Implem...