Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 3

De kredietwaardigheidstoets bij consumptief krediet

mr. W.M.A. Pronk en M.J. Bosselaar1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ambtshalve toetsing en andere recente ontwikkelingen

In deze bijdrage zullen de auteurs na bespreking van de hoofdlijnen van de kredietwaardigheidstoets ingaan op enkele recente ontwikkelingen rondom de kredietwaardigheidstoets. De kredietwaardigheidstoets staat niet alleen hoog op de agenda van de toezichthouder, maar krijgt ook steeds meer aandacht in de rechtspraak; een ‘hot topic’ dus.

1. Inleiding

Binnen het financieel toezichtsrecht bestaat sinds jaar en dag aandacht voor zorgvuldige en verantwoorde kredietverstrekking, een en ander ter bescherming van de consument en ter voorkoming van overkreditering. Niet alleen op Europees niveau, maar ook op nationaal niveau bestaan verschillende regels op dit gebied, waarvan de kredietwaardigheidstoets onderdeel uitmaakt. De kredietwaardigheidstoets betreft op zich niets nieuws onder de zon. Niettemin geldt dat ook de kredietmarkt en het toezicht daarop continu in beweging zijn, en dat heeft uiteraard o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Ambtshalve toetsing en andere recente ontwikkelingen

1. Inleiding

2. De kredietwaardigheidstoets in vogelvlucht

2.1. Europees publiekrecht: artikel 8 van de Richtlijn Consumentenkrediet

2.2. Nederlands publiekrecht: artikel 4:34 Wft en artikel 113-115 Bgfo Wft

2.3. Mogelijke publiekrechtelijke en civielrechtelijke gevolgen

3. Recente ontwikkelingen rondom de kredietwaardigheidstoets

3.1. Inleiding

3.2. Ambtshalve toetsing in verstekzaken

3.3. Bewijslastverdeling in procedures op tegenspraak

3.4. Toezicht en handhavend optreden van de AFM

4. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.M.A. Pronk en M.J. Bosselaar1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16548

Verder in 2021 nr.3

 A ‘Next Generation of Financial Conglomerates’?

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar Digital Finance Strategy,[1] het Europese prudentiële, gedrags- en integriteitstoezichtraamwerk toekomstbestendig...

 Opties & discreties in het single rulebook – Sisyphus arbeid?

De ECB heeft in 2016/2017 ruim 150 opties & discreties (OND’s) geharmoniseerd voor het bankentoezicht in de Eurozone. OND’s geven een bankentoezichthouder flexibiliteit, maar tegelijkertijd fra...

 Regulering van stablecoins in het MiCa-tijdperk

Stablecoins vallen momenteel, afhankelijk van de functionele en technische kwalificatie, binnen de reikwijdte van één of meerdere regelgevende regimes. Dat brengt rechtsonzekerheid met zich mee. De...

 De kredietwaardigheidstoets bij consumptief krediet

Ambtshalve toetsing en andere recente ontwikkelingen In deze bijdrage zullen de auteurs na bespreking van de hoofdlijnen van de kredietwaardigheidstoets ingaan op enkele recente ontwikkelingen rond...

 BKR-registratie en zakelijke financieringen

Het verstrekken van zakelijke financieringen kent een ander en minder streng wettelijke genormeerd kader dan particuliere financieringen. Als een onderneming financiële problemen heeft, betekent da...

 De Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Rondom het nieuws 1. Inleiding Op 10 december 2020 is het Consultatiedocument voor de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (“Implem...