Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 11

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

De-risking

dr. mr. F.M.A. 't Hart1

Het is feest in de Wwft-club. De Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven in hun beleidsagenda witwasbestrijding van eind september 2022 aan dat recent verschillende (inter)nationale onderzoeken zijn verricht naar de aanpak van witwassen in Nederland. De Ministers noemen het onderzoek van de FATF die in twee jaar tijd het Nederlandse beleid en de uitvoering daarvan heeft geëvalueerd. Ook de Algemene Rekenkamer, EY en de Commissie Doorstroomvennootschappen hebben onderzoeken op dit gebied gedaan. Nederland krijgt van elk van hen een mooi rapportcijfer. Volgens... ...lees meer

Artikel

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor financiële instellingen

prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers en mr. T. Kok1

Een jaar na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt de balans opgemaakt met betrekking tot de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een belet en ontstentenis persoon te benoemen mede in het licht van toetsing op betrouwbaarheid en geschiktheid. 1.  Inleiding Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen[2] (WBTR) in werking getreden.[3] Na ruim een jaar wordt het tijd de balans op te maken om te kijken wat deze wet voor gevolgen heeft gehad voor de praktijk. In deze bijdrage gaan we in op die gevolgen van deze wet voor de g... abonneren of dit artikel kopen.

De verklaring belangrijkste ongunstige effecten conform de SFDR

mr. drs. B.T.B. Siemers1

De SFDR vereist sinds maart 2021 van grote financiëlemarktdeelnemers dat zij een verklaring omtrent de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren publiceren op hun website. Vanaf 1 januari 2023 moet deze verklaring aan de specifieke eisen van de RTS voldoen. 1. Inleiding 1.1. SFDR – achtergrond Op 27 november 2019 werd de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector aangenomen.[2] Deze Verordening is beter bekend onder de (... abonneren of dit artikel kopen.

Decentralized Finance (DeFi): wat is het en (hoe) past het binnen de financië...

prof. mr. C.W.M. Lieverse en mr. T.G. Schoonewille1

In deze bijdrage bespreken wij aan de hand van een aantal voorbeeldtoepassingen van decentralized finance (DeFi) en de verschillen met traditionele financiële producten, of en hoe DeFi past binnen de wet- en regelgeving voor de financiële sector. We besteden hierbij ook aandacht aan de rol die MiCAR, de Markets in Cryptoassets Regulation, zal (kunnen) gaan spelen voor DeFi. 1. Vraagstelling en inleiding Voor deze bijdrage nemen wij de volgende definitie als uitgangspunt: DeFi is een paraplubegrip voor een verzameling van financiële activiteiten en producten d... abonneren of dit artikel kopen.

Herziening van de richtlijn consumentenkrediet: touwtrekken over het toepassi...

N. van der Meer Mohr en mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen1

De Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG, zoals gewijzigd, ook wel de Consumer Credit Directive oftewel "CCD" genoemd) is toe aan herziening, zo concludeerde de Europese Commissie (de "Commissie"). Het gefragmenteerde toezichtlandschap in de EU en juridische onzekerheid als gevolg van onduidelijke bepalingen staan een soepel functionerende interne markt voor consumentenkrediet in de weg. Daarnaast zijn niet alleen de gevolgen van digitalisering merkbaar, denk aan nieuwe spelers en nieuwe producten, maar ook die van de Covid-19 crisis. Om tegemoet te k... abonneren of dit artikel kopen.

Retentievergoedingen

mr. drs. C.J. Groffen

DNB heeft ter consultatie een Q&A gepubliceerd waarin de vraag wordt beantwoord wanneer bij toekenning van retentievergoedingen de voorafgaande instemming van de toezichthouder vereist is. Inleiding; de bonus cap Een van de belangrijkste eisen aan de beloning door financiële ondernemingen is de maximale variabele beloning, de zogenaamde bonus cap. Deze is door de Nederlandse wetgever vastgesteld op 20% van de vaste beloning.[1] De Europese regels[2] waarop de Nederlandse wetgeving is gebaseerd gaan uit van een bonus cap van 100%, of ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Ontwijking van de beloningsregels nader beschouwd

mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken1

Annotatie bij HvJ-EU 1 augustus 2022, HvJ-EU, C-352/20 Juridisch kader HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt ("HOLD") is een vergunninghoudende beheerder van alternatieve beleggingsfondsen ("ABI's") en van instellingen voor collectieve belegging in effecten ("ICBE's"), gevestigd in Hongarije. In die hoedanigheid is HOLD gebonden aan beloningsvoorschriften die gelden voor gereguleerde beheerders van beleggingsfondsen. Het betreft (de Hongaarse implementatie van... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS