Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 11

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor financiële instellingen

prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers en mr. T. Kok1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een jaar na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt de balans opgemaakt met betrekking tot de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een belet en ontstentenis persoon te benoemen mede in het licht van toetsing op betrouwbaarheid en geschiktheid.

1.  Inleiding

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen2 (WBTR) in werking getreden.3 Na ruim een jaar wordt het tijd de balans op te maken om te kijken wat deze wet voor gevolgen heeft gehad voor de praktijk. In deze bijdrage gaan we in op die gevolgen van deze wet voor de governance voor financiële instellingen.4 Naast de algemene bepalingen van Boek 2 BW moet ook gekeken worden naar toezichtwetgeving. In deze bijdrage zal met name aandacht worden besteed aan de onderwerpen belet en ontstentenis en tegenstrijdig belang die in de WBTR worden geregeld. In het kader van belet en ontstentenis zal aandacht worden besteed aan de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1.  Inleiding

2. Nieuwe governance-bepalingen

3. Belet en ontstentenis

4. Toetsingen van belet en ontstentenis persoon

5. Wenselijke statutaire regeling

6. Tegenstrijdig belang

7. Statutaire regeling in de praktijk

8. DNB; algemeen

9. DNB; pensioenfondsen

10. AFM

11. Advies voor de praktijk

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers en mr. T. Kok1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17422

Verder in 2022 nr.11

 De-risking

Het is feest in de Wwft-club. De Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven in hun beleidsagenda witwasbestrijding van eind september 2022 aan dat recent verschillende (inter)...

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor financiële instellingen

Een jaar na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt de balans opgemaakt met betrekking tot de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een belet en ontstentenis persoon te benoem...

 De verklaring belangrijkste ongunstige effecten conform de SFDR

De SFDR vereist sinds maart 2021 van grote financiëlemarktdeelnemers dat zij een verklaring omtrent de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren publ...

 Decentralized Finance (DeFi): wat is het en (hoe) past het binnen de financiële sector regulering?

In deze bijdrage bespreken wij aan de hand van een aantal voorbeeldtoepassingen van decentralized finance (DeFi) en de verschillen met traditionele financiële producten, of en hoe DeFi past binnen ...

 Herziening van de richtlijn consumentenkrediet: touwtrekken over het toepassingsbereik van de consumentenbeschermingsregels?

De Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG, zoals gewijzigd, ook wel de Consumer Credit Directive oftewel "CCD" genoemd) is toe aan herziening, zo concludeerde de Europese Commissie (de "Commissie...

 Retentievergoedingen

DNB heeft ter consultatie een Q&A gepubliceerd waarin de vraag wordt beantwoord wanneer bij toekenning van retentievergoedingen de voorafgaande instemming van de toezichthouder vereist is. Inl...