Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 11

Retentievergoedingen

mr. drs. C.J. Groffen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

DNB heeft ter consultatie een Q&A gepubliceerd waarin de vraag wordt beantwoord wanneer bij toekenning van retentievergoedingen de voorafgaande instemming van de toezichthouder vereist is.

Inleiding; de bonus cap

Een van de belangrijkste eisen aan de beloning door financiële ondernemingen is de maximale variabele beloning, de zogenaamde bonus cap. Deze is door de Nederlandse wetgever vastgesteld op 20% van de vaste beloning.1 De Europese regels2 waarop de Nederlandse wetgeving is gebaseerd gaan uit van een bonus cap van 100%, of 200% met goedkeuring van de algemene vergadering. Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's en handelaren voor eigen rekening3 zijn uitgezonderd van de bonus cap.4

Eisen aan de retentievergoeding

Voor variabele beloning die wordt toegekend als retentievergoeding geldt een uitzondering van de bonus cap. Een retentievergoeding is een variabele beloning  waa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. C.J. Groffen
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17427

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

retentievergoeding, bonus cap, 1:121 Wft, 1:122 Wft

Verder in 2022 nr.11

 De-risking

Het is feest in de Wwft-club. De Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven in hun beleidsagenda witwasbestrijding van eind september 2022 aan dat recent verschillende (inter)...

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor financiële instellingen

Een jaar na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt de balans opgemaakt met betrekking tot de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een belet en ontstentenis persoon te benoem...

 De verklaring belangrijkste ongunstige effecten conform de SFDR

De SFDR vereist sinds maart 2021 van grote financiëlemarktdeelnemers dat zij een verklaring omtrent de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren publ...

 Decentralized Finance (DeFi): wat is het en (hoe) past het binnen de financiële sector regulering?

In deze bijdrage bespreken wij aan de hand van een aantal voorbeeldtoepassingen van decentralized finance (DeFi) en de verschillen met traditionele financiële producten, of en hoe DeFi past binnen ...

 Herziening van de richtlijn consumentenkrediet: touwtrekken over het toepassingsbereik van de consumentenbeschermingsregels?

De Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG, zoals gewijzigd, ook wel de Consumer Credit Directive oftewel "CCD" genoemd) is toe aan herziening, zo concludeerde de Europese Commissie (de "Commissie...

 Retentievergoedingen

DNB heeft ter consultatie een Q&A gepubliceerd waarin de vraag wordt beantwoord wanneer bij toekenning van retentievergoedingen de voorafgaande instemming van de toezichthouder vereist is. Inl...