Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 11

Herziening van de richtlijn consumentenkrediet: touwtrekken over het toepassingsbereik van de consumentenbeschermingsregels?

N. van der Meer Mohr en mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG, zoals gewijzigd, ook wel de Consumer Credit Directive oftewel "CCD" genoemd) is toe aan herziening, zo concludeerde de Europese Commissie (de "Commissie"). Het gefragmenteerde toezichtlandschap in de EU en juridische onzekerheid als gevolg van onduidelijke bepalingen staan een soepel functionerende interne markt voor consumentenkrediet in de weg. Daarnaast zijn niet alleen de gevolgen van digitalisering merkbaar, denk aan nieuwe spelers en nieuwe producten, maar ook die van de Covid-19 crisis. Om tegemoet te komen aan deze veranderingen en een hoog niveau van consumentenbescherming te blijven waarborgen, heeft de Commissie in de zomer van 2021 een voorstel voor een volledige herziening van de CCD gepubliceerd. In het daarop volgende jaar hebben zich achter de schermen de nodige ontwikkelingen voorgedaan met als uiteindelijk doel te komen tot een compromistekst tussen enerzijds het Europese Parlement (h...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aanleiding van de herziening

2. Het wetgevingstraject

3. Verruiming toepassingsbereik

3.1. Private lease

3.2. Geoorloofde debetstand met aflossing binnen een maand

3.3. Buy now, pay later

3.4. Kaarten met uitgestelde betaling

3.5. Kredieten voor de aanschaf van eindapparatuur voor elektronische communicatiediensten

3.6. Flitskrediet

3.7. Verhoging van maximumbedrag naar EUR 100.000

3.8. Facultatieve afwijkingsmogelijkheid

3.9. Peer-to-peer lending

4. Enkele afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
N. van der Meer Mohr en mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17425

Verder in 2022 nr.11

 De-risking

Het is feest in de Wwft-club. De Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven in hun beleidsagenda witwasbestrijding van eind september 2022 aan dat recent verschillende (inter)...

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor financiële instellingen

Een jaar na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt de balans opgemaakt met betrekking tot de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een belet en ontstentenis persoon te benoem...

 De verklaring belangrijkste ongunstige effecten conform de SFDR

De SFDR vereist sinds maart 2021 van grote financiëlemarktdeelnemers dat zij een verklaring omtrent de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren publ...

 Decentralized Finance (DeFi): wat is het en (hoe) past het binnen de financiële sector regulering?

In deze bijdrage bespreken wij aan de hand van een aantal voorbeeldtoepassingen van decentralized finance (DeFi) en de verschillen met traditionele financiële producten, of en hoe DeFi past binnen ...

 Herziening van de richtlijn consumentenkrediet: touwtrekken over het toepassingsbereik van de consumentenbeschermingsregels?

De Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG, zoals gewijzigd, ook wel de Consumer Credit Directive oftewel "CCD" genoemd) is toe aan herziening, zo concludeerde de Europese Commissie (de "Commissie...

 Retentievergoedingen

DNB heeft ter consultatie een Q&A gepubliceerd waarin de vraag wordt beantwoord wanneer bij toekenning van retentievergoedingen de voorafgaande instemming van de toezichthouder vereist is. Inl...