Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 11

Ontwijking van de beloningsregels nader beschouwd

mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij HvJ-EU 1 augustus 2022, HvJ-EU, C-352/20

Juridisch kader

HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt ("HOLD") is een vergunninghoudende beheerder van alternatieve beleggingsfondsen ("ABI's") en van instellingen voor collectieve belegging in effecten ("ICBE's"), gevestigd in Hongarije. In die hoedanigheid is HOLD gebonden aan beloningsvoorschriften die gelden voor gereguleerde beheerders van beleggingsfondsen. Het betreft (de Hongaarse implementatie van) artikel 13 lid 1 jo. bijlage II van de ABI-richtlijn (Richtlijn 2011/61/EU) en artikel 14 bis en 14 ter van de ICBE-richtlijn (Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/91/EU, samen met Richtlijn 2011/61/EU hierna: de "Richtlijnen"). Deze voorschriften schrijven een veelomvattend raamwerk voor van ex ante en ex post risicocorrectiemechanismen ten...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij HvJ-EU 1 augustus 2022, HvJ-EU, C-352/20

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17426

Verder in 2022 nr.11

 De-risking

Het is feest in de Wwft-club. De Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven in hun beleidsagenda witwasbestrijding van eind september 2022 aan dat recent verschillende (inter)...

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor financiële instellingen

Een jaar na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt de balans opgemaakt met betrekking tot de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een belet en ontstentenis persoon te benoem...

 De verklaring belangrijkste ongunstige effecten conform de SFDR

De SFDR vereist sinds maart 2021 van grote financiëlemarktdeelnemers dat zij een verklaring omtrent de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren publ...

 Decentralized Finance (DeFi): wat is het en (hoe) past het binnen de financiële sector regulering?

In deze bijdrage bespreken wij aan de hand van een aantal voorbeeldtoepassingen van decentralized finance (DeFi) en de verschillen met traditionele financiële producten, of en hoe DeFi past binnen ...

 Herziening van de richtlijn consumentenkrediet: touwtrekken over het toepassingsbereik van de consumentenbeschermingsregels?

De Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG, zoals gewijzigd, ook wel de Consumer Credit Directive oftewel "CCD" genoemd) is toe aan herziening, zo concludeerde de Europese Commissie (de "Commissie...

 Retentievergoedingen

DNB heeft ter consultatie een Q&A gepubliceerd waarin de vraag wordt beantwoord wanneer bij toekenning van retentievergoedingen de voorafgaande instemming van de toezichthouder vereist is. Inl...