Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 11

De verklaring belangrijkste ongunstige effecten conform de SFDR

mr. drs. B.T.B. Siemers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De SFDR vereist sinds maart 2021 van grote financiëlemarktdeelnemers dat zij een verklaring omtrent de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren publiceren op hun website. Vanaf 1 januari 2023 moet deze verklaring aan de specifieke eisen van de RTS voldoen.

1. Inleiding

1.1. SFDR – achtergrond

Op 27 november 2019 werd de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector aangenomen.2 Deze Verordening is beter bekend onder de (afkorting van de) Engelse naam: Sustainable Finance Disclosure Regulation (of SFDR). De SFDR is grotendeels van toepassing sinds 10 maart 2021.3 De SFDR heeft betrekking op transparantie over de duurzaamheid van het beleid van bepaalde financiële ondernemingen en van bepaalde financiële producten.4 Belangrijk(st)e doelstelling van de SFDR is om het zogeheten greenwashing tege...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

1.1. SFDR – achtergrond

1.2. Verklaring belangrijkste ongunstige effecten

2. Regulatory Technical Standards

2.1. Gedetailleerde regels

2.2. Bijlage I

2.3. Invulinstructie

2.4. Rapportageperiode

3. Voorlopige toepassing in de praktijk

3.1. Grote Nederlandse partijen

3.2. Divers beeld

4. De verklaring in 2023

5. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. B.T.B. Siemers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17423

Verder in 2022 nr.11

 De-risking

Het is feest in de Wwft-club. De Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven in hun beleidsagenda witwasbestrijding van eind september 2022 aan dat recent verschillende (inter)...

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor financiële instellingen

Een jaar na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt de balans opgemaakt met betrekking tot de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een belet en ontstentenis persoon te benoem...

 De verklaring belangrijkste ongunstige effecten conform de SFDR

De SFDR vereist sinds maart 2021 van grote financiëlemarktdeelnemers dat zij een verklaring omtrent de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren publ...

 Decentralized Finance (DeFi): wat is het en (hoe) past het binnen de financiële sector regulering?

In deze bijdrage bespreken wij aan de hand van een aantal voorbeeldtoepassingen van decentralized finance (DeFi) en de verschillen met traditionele financiële producten, of en hoe DeFi past binnen ...

 Herziening van de richtlijn consumentenkrediet: touwtrekken over het toepassingsbereik van de consumentenbeschermingsregels?

De Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG, zoals gewijzigd, ook wel de Consumer Credit Directive oftewel "CCD" genoemd) is toe aan herziening, zo concludeerde de Europese Commissie (de "Commissie...

 Retentievergoedingen

DNB heeft ter consultatie een Q&A gepubliceerd waarin de vraag wordt beantwoord wanneer bij toekenning van retentievergoedingen de voorafgaande instemming van de toezichthouder vereist is. Inl...