Tijdschrift voor Financieel Recht 2022 nr. 11

Decentralized Finance (DeFi): wat is het en (hoe) past het binnen de financiële sector regulering?

prof. mr. C.W.M. Lieverse en mr. T.G. Schoonewille1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage bespreken wij aan de hand van een aantal voorbeeldtoepassingen van decentralized finance (DeFi) en de verschillen met traditionele financiële producten, of en hoe DeFi past binnen de wet- en regelgeving voor de financiële sector. We besteden hierbij ook aandacht aan de rol die MiCAR, de Markets in Cryptoassets Regulation, zal (kunnen) gaan spelen voor DeFi.

1. Vraagstelling en inleiding

Voor deze bijdrage nemen wij de volgende definitie als uitgangspunt: DeFi is een paraplubegrip voor een verzameling van financiële activiteiten en producten die gebaseerd zijn op smart contracts en blockchain om peer-to-peer financiële diensten op basis van automatische uitvoering mogelijk te maken.2 De basis voor DeFi is de inzet of het gebruik van cryptoactiva. We geven een 'verzekeringsachtig'3 voorbeeld om de definitie te concretiseren.4 Uitgangspunt hierbij is dat een smart contract geen overeenkomst is, e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Vraagstelling en inleiding

2. Een aantal toepassingen van DeFi

3. DeFi, hoe werkt het?

4. Verschillen tussen DeFi en TradFi, voor- en nadelen?

5. Aanknopingspunten voor toezicht en regulering

5.1. Toepassing van bestaande kaders op DeFi vanuit de financieel product-kant

5.2. Toepassing van MiCAR vanuit de rol van cryptoactiva bij DeFi toepassingen?

5.3. Toepassing van bestaande kaders, generiek

5.4. De invloed van de integriteitswetgeving (Wwft, Sanctiewet en transparantie bij transacties)

6. Conclusie / afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. C.W.M. Lieverse en mr. T.G. Schoonewille1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17424

Verder in 2022 nr.11

 De-risking

Het is feest in de Wwft-club. De Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven in hun beleidsagenda witwasbestrijding van eind september 2022 aan dat recent verschillende (inter)...

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor financiële instellingen

Een jaar na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt de balans opgemaakt met betrekking tot de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een belet en ontstentenis persoon te benoem...

 De verklaring belangrijkste ongunstige effecten conform de SFDR

De SFDR vereist sinds maart 2021 van grote financiëlemarktdeelnemers dat zij een verklaring omtrent de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren publ...

 Decentralized Finance (DeFi): wat is het en (hoe) past het binnen de financiële sector regulering?

In deze bijdrage bespreken wij aan de hand van een aantal voorbeeldtoepassingen van decentralized finance (DeFi) en de verschillen met traditionele financiële producten, of en hoe DeFi past binnen ...

 Herziening van de richtlijn consumentenkrediet: touwtrekken over het toepassingsbereik van de consumentenbeschermingsregels?

De Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG, zoals gewijzigd, ook wel de Consumer Credit Directive oftewel "CCD" genoemd) is toe aan herziening, zo concludeerde de Europese Commissie (de "Commissie...

 Retentievergoedingen

DNB heeft ter consultatie een Q&A gepubliceerd waarin de vraag wordt beantwoord wanneer bij toekenning van retentievergoedingen de voorafgaande instemming van de toezichthouder vereist is. Inl...