Tijdschrift voor Curatoren

2023 nr. 4/5

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Inleiding

Voorwoord

Voor u ligt aflevering 4/5 van het Tijdschrift voor Curatoren 2023.   Najaar 2023 is in insolventieland een bijzondere tijd. Medio november 2023 is de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingevoerd. Verwachting is dat het aantal turboliquidaties, dat het aantal faillissementen al jaren ruim overstijgt, daarmee teruggedrongen zal worden. Het is een spannende ontwikkeling om te zien of daarmee ook het aantal faillissementen zal toenemen.   De verwachting was al lange tijd dat het aantal faillissementen in de loop van 2023 zou toenemen, nu d... ...lees meer

Artikel

Aankondiging nieuwe vragenrubriek: De economie van de insolventie verklaard

mr. dr. M.J. Noteboom

Bij de beoefening van het insolventierecht komen niet alleen juridische vragen voorbij, maar regelmatig ook vragen van financiële aard. Dat verbaast niet, nu insolventie de toestand aangeeft van de schuldenaar die in substantiële financiële problemen verkeert. Die financiële vragen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de bedrijfseconomische kant van de WHOA, financiële indicatoren voor discontinuïteit en de opzet van een financiële administratie. Kortom vragen die verband houden met de financiële kant van de afwikkeling van faillissementen, sur... abonneren of dit artikel kopen.

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: alleen een extra last voor b...

mr. J. van Tilborgh en mr. L. van Keulen1

Op 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden. Het doel van deze tijdelijke wet is om het vertrouwen omtrent de turboliquidatie te vergroten en misbruik zoveel mogelijk te voorkomen door onder meer het introduceren van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders. In deze bijdrage worden onder meer de aanleiding van en de wijzigingen zoals vervat in de tijdelijke wet besproken. Daarnaast wordt stilgestaan bij remedies die schuldeisers sinds de inwerkingtreding van de tijdelijke wet kunnen gebruiken wanneer zij worden gec... abonneren of dit artikel kopen.

De gevolgen van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

dr. S. Renssen1

Inmiddels bijna dertig jaren geleden werd de wettelijke basis voor de turboliquidatie ingevoerd.[2] Turboliquidatie is de benaming die is gegeven aan de ontbindingswijze zoals vastgelegd in art. 2:19 lid 4 BW: indien een rechtspersoon ten tijde van ontbinding geen baten meer heeft, dan houdt hij alsdan op te bestaan. De turboliquidatie als ontbindingswijze verschilt van de ‘reguliere’ ontbinding, doordat in het geval van turboliquidatie geen formele vereffeningsprocedure plaatsvindt. Het ontbreken van een formele vereffening betekent echter niet dat er helemaal geen vereffeni... abonneren of dit artikel kopen.

Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet-duurzaam ondernemen; een toekomstpersp...

mr. A.S.J. Nelissen1

Duurzaam ondernemen, waarbij niet alleen zorg voor “Profit” (winst), maar ook voor “People” (mens) en “Planet” (milieu) centraal staat, heeft de afgelopen decennia aan terrein gewonnen, en vormt steeds meer de norm voor ondernemingen en diens bestuurders. Deze norm is tot op heden voornamelijk vastgelegd in zachte, niet-juridisch bindende instrumenten, zoals guidelines, principles en convenanten, maar is desondanks niet (geheel) vrijblijvend, aangezien naleving meer en meer wordt afgedwongen via het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. Een in het oog springend ... abonneren of dit artikel kopen.

Interview met Wim Entzinger

mr. P. Fousert1

Op verzoek van de redactie spreek ik vandaag met Wim Entzinger. Wim is jarenlang (van 1981 tot 2020) advocaat geweest in Groningen bij PlasBossinade Advocaten en Notarissen. Gedurende zijn carrière is Wim tot curator aangesteld in zeer uiteenlopende faillissementen. Die faillissementen lopen dus als een rode draad door zijn loopbaan. Andere constanten in zijn leven zijn de liefde voor (blues) muziek, drummen en de betaald voetbalclub FC Groningen. Inmiddels is Wim in 2020  als advocaat gestopt om zijn echte ambitie in het leven na te streven: drummer van de Rolling Stones worden. Dat zij... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Hoge Raad 25 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1135

mr. dr. M.J. Noteboom1

1. Vooraf Bewijslast is bewijsrisico. Hoe hoger de last, hoe hoger het risico. Wat betreft de kennis van een bepaalde toestand levert de eis dat bewezen moet worden dat er sprake is van een subjectief weten een hogere last dan het moeten bewijzen van een subjectief weten óf een een objectief behoren te weten. In dit verband brengt de Hoge Raad in zijn arrest van 25 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1135 (Van den Bergh q.q./ING), voor de curator een verlichting van de bewijslast waar het betreft op artikel 54 Fw gebaseerde vorderingen. Dit arrest zal ik hierna ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS