Tijdschrift voor Curatoren

2017 nr. 2

Artikel

Waarom de Hoge Raad voor faillietverklaring (op verzoek van een schuldeiser) ...

mr. R. de Jong1

Aanleiding voor het schrijven van dit artikel is de uitspraak van de Hoge Raad van 24 maart 2017 waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld niet terug te komen van zijn vaste rechtspraak dat voor faillietverklaring noodzakelijk is dat de schuldenaar, naast de (opeisbare) vordering van de aanvrager nog ten minste één andere schuldeiser heeft, het zogenaamde pluraliteitsvereiste.[2] abonneren of dit artikel kopen.

Financiering van reddingsoperaties krijgt weer een knauw!

mr. J.W. Boddaert1

Recent deed de Hoge Raad een interessante uitspraak in de Thieme-zaak.[2] In het arrest ging het om een noodlijdende groep – Thieme Group B.V. en de 29 daaraan gelieerde vennootschappen (hierna kortweg ‘Thieme’) – die partij werd bij een overwaardearrangement om zo een tijdelijk uitstel van betaling te bewerkstelligen en het financiële tij te keren. De groep gaat onverhoopt toch failliet en de curator vernietigt het aangaan van het overwaardearrangement op basis van de actio pauliana. De vraag die centraal staat in het arrest van de Hoge Raad is of de maatstaf voor wetenschap van be... abonneren of dit artikel kopen.

Aandelen in een failliete boedel: wat kan, mag en moet een curator ermee?

mr. dr. M.L.H. Reumers1

Met enige regelmaat treft een curator aandelen aan in de boedel. Waar om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld fiscale motieven of beperking van aansprakelijkheidsrisico’s, ondernemingen steeds vaker worden gedreven door vennootschappen en (mini)concerns hoeft dat ook niet te verbazen. In deze bijdrage sta ik – vanwege haar beperkte bestek, zonder pretentie van volledigheid – stil bij wat de curator met deze aandelen kan, mag en moet. Daarbij beperk ik mij bovendien tot de curator in faillissementen van besloten of naamloze vennootschappen (hierna respectievelijk BV of... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overzicht rechtspraak faillissementsrecht februari/maart 2017

prof. mr. A.W. Jongbloed

Conclusie AG Mengozzi 29 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:241 (FNV c.s./Smallsteps) 22. Tot aan haar faillissement was de Estro Groep BV het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland. Zij had circa 380 vestigingen op het gehele Nederlandse grondgebied en telde ongeveer 3 600 werknemers. Op het moment van de betrokken feiten voor de verwijzende rechter was haar voornaamste aandeelhouder de investeerder Bayside Capital. 23. In november 2013 werd voorzienbaar dat de Estro Groep zonder additionele financiering in de zomer van 2014 niet meer aan haar ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS