Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2017 nr. 6

Inleiding

De schaal van waarschijnlijkheid

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1

‘Morgen gaat het waarschijnlijk regenen’, zegt de weerman. Hoe groot achten we dan de kans dat het inderdaad gaat regenen? Als ik dit rondvraag hoor ik meestal iets van 75% of 80% kans. In de financiële verslaggeving is dat anders. Als in de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving het begrip ‘waarschijnlijk’ wordt gebruikt, wordt daarmee bedoeld meer dan 50% kans. De kans dat het wel gebeurt, is dus groter dan de kans dat het niet gebeurt. Deze invulling van waarschijnlijkheid is overigens nergens omschreven in de Richtlijnen, maar wordt wel... ...lees meer

Artikel

IFRS 9: Betere verslaggeving voor banken? Een kritische analyse

drs. M.A. Huiskers RA en drs. D. Korf RA1

1. Introductie Toen de G7 in 2009 bijeenkwam om de oorzaken van de bankencrisis te bespreken, werd ferme taal gesproken. Dit mocht nooit meer plaatsvinden. Er werd alom geconcludeerd dat banken onvoldoende financiële buffers hadden, waarbij ook gewezen werd naar de accountingregels: fair value accounting leidt to excessen en voorzieningen voor kredietverliezen waren te laag en werden te laat getroffen (‘too little, too late’). De oproep van de politiek was om daar wat aan te doen. Na lang studeren kwam de International Accounting Standards Board (IASB) uiteindelijk in 2014... abonneren of dit artikel kopen.

Uitkeringen aan aandeelhouders na vijf jaar flex-BV

prof. mr. J.B. Huizink1

Op 1 oktober 2012 trad de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in werking.[2] Deze wet heeft het BV-recht ingrijpend gewijzigd. Onder meer op het terrein van het kapitaalbeschermingsrecht. Ofschoon de algemene vergadering nog steeds beslist over het doen van uitkeringen zijn uitkeringsbesluiten thans onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Een nieuwe bestuursverantwoordelijkheid waaraan, zoals steeds, uiteindelijk ook aansprakelijkheid is gekoppeld. Over de complexe parlementaire Werdegang van dit onderdeel van de Wet vereenvoudiging en fle... abonneren of dit artikel kopen.

De controle van de waardering van onroerend goed door de accountant - Noot o...

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

In deze noot, naar aanleiding van uitspraken van de Accountantskamer[2] en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’)[3], beperken wij ons tot het klachtonderdeel dat betrekking heeft op de waardering van het onroerend goed in de geconsolideerde jaarrekening en de controle hierop door de accountant. De uitspraken bevatten meer onderwerpen waarover wordt geklaagd en waartegen beroep wordt ingesteld; daaraan wordt door ons geen aandacht besteed.1. Samenvatting feitenDe feiten zijn als volgt: de betrokken accountant (Y) is verantwoordelijk voor de controle van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen NBA-handreiking 1138 Europese accountancyregelgeving - ABSDe NBA heeft samen met de AFM gewerkt aan interpretaties met betrekking tot vragen over de EU-regelgeving (met name de Europese verordening[2]). Deze interpretaties zijn uitgewerkt in de NBA-handreiking 1138 Europese accountancyregelgeving. Deze is op 21 november 2017 op de website van de NBA gepubliceerd. De handreiking is in de vorm van ‘vragen en antwoorden’ gegoten. De vragen hebben betrekking op de Europese accountancyverordening die van toepassing... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS