Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2022 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Gevraagd: een semiotiek van (accountants)wetgeving

mr. drs. L. in 't Veld1

Goede literatuur kenmerkt zich in mijn ogen doordat het de lezer verrast of anderszins prikkelt. Literatuur wordt nog beter als het de lezer bij een tweede of derde lezing op weer nieuwe gedachten brengt.  En soms blijkt literatuur zelfs tijdloos. Dat laatste heb ik bijvoorbeeld met de in 1982 uitgesproken inaugurele rede van de Leidse rechtssocioloog Kees Schuyt.[2] Daarin sta ik overigens niet alleen.[3]   Zo ben ik ooit bij een eerste lezing, in navolging van Timmerman, gegrepen door het onderscheid dat Schuyt maakt tussen analoge en digitale communicatie in ... ...lees meer

Artikel

Nieuwe secties over continuïteit en fraude in de controleverklaring

A. Dieleman RA1

Voor alle accountants die wettelijke controle-opdrachten (dat wil zeggen: controleopdrachten in het Wta-domein) uitvoeren, is met ingang van 1 januari 2023 sprake van een belangrijke verandering. Het bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft namelijk eind 2021 verplicht dat met ingang van boekjaren 2022 in de controleverklaring een (nieuwe) sectie over continuïteit[2] ('Controleaanpak continuïteit') en een (eveneens nieuwe) sectie over frauderisico's[3] ('Controleaanpak frauderisico's') wordt opgenomen. De sectie over frauderisico's is voor controle-opdrac... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht stand van zaken duurzaamheidsverslaggeving

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

EU-richtlijn (CSRD) en advies inzake verslaggevingsstandaarden (ESRS) De ontwikkelingen rond duurzaamheidsverslaggeving gaan erg snel, vooral binnen de EU. Vorig jaar is in dit tijdschrift (TvJ 2021/3) ingegaan op het voorstel van de Europese Commissie voor een EU richtlijn duurzaamheidsrapportages.[2] Sindsdien is het bijzonder snel gegaan, zeker naar Europese wetgevingsbegrippen,. De definitieve EU richtlijn duurzaamheidsrapportages (EU Corporate Sustainability Reporting Directive; EU CSRD) verschijnt eind 2022 en vervolgens zal binnen 18 maanden de implementatie daarva... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag: Wettelijke reserve deelneming bij voorgesteld en 'interim-div...

A. Dieleman RA1

1. Casus Deze praktijkvraag gaat over de volgende casus: A B.V. bezit 50% van de (gewone) aandelen in B B.V. Over het jaar 2021 maakt B B.V. een winst (na belastingen) van EUR 1.000.000. Gedurende het jaar 2021 heeft B B.V. een bedrag van EUR 600.000 uitgekeerd onder de titel van 'interim-dividend' (A B.V. heeft hiervan 50%, ofwel EUR 300.000 ontvangen). Bij het opmaken van de jaarrekening van B B.V. wordt door het bestuur van B B.V. voorgesteld de winst, na aftrek van het 'interim-dividend', in 2022 als dividend uit te keren. Het hiermee samenhangende bedr... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie: Zorgplicht van de accountant voor het (tijdig) deponeren van de ja...

A. Dieleman RA1

Deze annotatie behandelt een uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch[2] (in vervolg op een uitspraak van de rechtbank Limburg[3]) waarin twee relevante onderwerpen centraal staan. De verantwoordelijkheid (of zorgplicht) van een accountant voor het tijdig deponeren van de jaarrekening van een besloten vennootschap bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de termijnen die relevant zijn voor het deponeren van die jaarrekening.   1. Samenvatting van de feiten De voor deze annotatie relevante feiten vat ik als volgt ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet1

Actualiteiten 2022-5 nationaal RJ-Uiting 2022-9 "Ontwerp-richtlijn 260" In de RJ-Uiting van 3 november 2022 wordt voorgesteld om hoofdstuk 260 'De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening' te herstructureren om de leesbaarheid en toegankelijkheid van het hoofdstuk te vergroten, zonder dat inhoudelijke wijzigingen zijn beoogd.  Daarnaast wordt voorgesteld om het hoofdstuk op een aantal punten te verduidelijken, zoals ten aanzien van de eliminatie van verliezen, de presentatie van eliminatiebedragen en de elimin... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS