Compliance Actualia

Regelgevende arbitragemogelijkheden vanaf 2013

Roger Coenen, 15 december 2012 13:10 EMIR is in werking getreden op 16 augustus 2012. Per 1 januari 2013 had de verplichte Clearing van OTC-derivaten bindend moeten zijn. Echter, op 4 december jl. verklaarde Verena Ross, executive director bij ESMA, dat pas rond de zomer van 2014 gevolg moet worden gegeven aan dit regime. In de Verenigde Staten wordt verplichte Clearing van Swaps onder Title VII van de Dodd-Frank Act vanaf 2013 gefaseerd ingevoerd. Beleggers en marktpartijen zijn zeer bezorgd dat een dergelijk verschil van inwerkingtreding kan leiden tot regelgevende arbitrage. Partijen kunnen geneigd zijn om OTC-derivaten transacties voorlopig via EU-markt te laten lopen, om verplichte Clearing in de VS te omzeilen. Een soortgelijk verschil dreigt te ontstaan met de aanvang van de verhoogde kapitaalvereisten onder Basel III. De Fed kondigde onlangs aan dat de VS nog niet klaar is om per 1 januari as. de gefaseerde invoering te starten van de verhoogde kapitaaleisen voor banken. Reden: de betrokken banken zijn operationeel nog niet klaar voor deze invoering en er zijn nog veel onduidelijkheden. Indien toezichthouders en banken buiten de VS hier geen actie tegen ondernemen, betekent dit eenvoudigweg dat de rest van de wereld dus wel moet gaan voldoen aan de strengere kapitaaleisen. De VS-banken hebben hiermee een voordeel tegenover de rest van de wereld. Ook dit werkt regelgevende arbitragemogelijkheden in de hand. De verplichte OTC-Clearing onder EMIR gaat pas in medio 2014, terwijl deze onder Dodd-Frank reeds gefaseerd ingaat vanaf 1 januari as. Ook bij de start van verhoogde kapitaalvereisten onder Basel III zijn er verschillen tussen Europa en de VS.
Deel deze pagina: