Compliance Actualia

Openbaarmaking van niet-financiële informatie en het diversiteitsbeleid door bepaalde ondernemingen

Michael van Woerden, 25 juni 2013 11:00 Wanneer het op 16 april 2013 gepubliceerde Voorstel van kracht wordt, zullen ondernemingen met meer dan 500 werknemers worden verplicht om in hun jaarverslag informatie op te nemen over gemaakte beleidskeuzes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema's lopen uiteen van diversiteitsbeleid, milieubeleid tot en met beleid ter voorkoming van corruptie en omkoping. Kerndoelstellingen van deze Richtlijn zijn: 1. transparantie verbeteren en de relevantie, samenhang en vergelijkbaarheid van niet-financiële informatie verhogen door bestaande voorschriften te versterken en te verduidelijken; 2. diversiteit in besturen en raden van commissarissen van vennootschappen te vergroten door openbaarmaking van het beleid hieromtrent; 3. versterking van de interne markt door middel van versterking van de verantwoordingsverplichtingen en de prestaties van de onderneming. De Richtlijn gaat uit van het 'pas toe of leg uit' principe. Op dit Voorstel tot een nieuwe Richtlijn is overwegend positief tot zeer positief gereageerd door onder meer door NBA, VBA en Eumedion. VNO-NCW heeft terughoudender gereageerd en acht de Richtlijn voor Nederlands ondernemingen overbodig en waarschuwt voor het risico van lastenverzwaring voor deze ondernemingen. Een groep van internationale vermogensbeheerders, pensioenfondsen en institutionele beleggers heeft zich onlangs uiterst positief uitgelaten over dit Voorstel blijkens een gezamelijk persbericht (van onder meer Eurosif, Eumedion, CDP, CDSB, UNEP, EFFAS, ICGN en IIGCC) van 19 juni 2013: 'It represents a significant step forward for European and international investors who seek timely, material, comparable and forward-looking information on non-financial risks and opportunities, in order to make better informed investment decisions. Failure to adopt the legislation wil make such decisions more difficult and costly for investors, and wil increase the risks of harming European companies' international competitiveness'. Verwacht mag worden dat het EU Voorstel een impuls geeft aan verderde normering van compliance processen en structuren (zoals het voorstel tot NEN-normering waarover monmenteel in internationaal verband wordt gesproken). De Europese Commissie stuurt aan met de concept-richtlijn (COM 2013/207) met betrekking tot openbaarmaking van niet-financiële informatie op meer transparantie in het jaarverslag van grote bedrijven over hun sociaal-, milieu- en personeelsbeleid.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Milieu, Beursgenoteerde ondernemingen, Corporate governance, Corruptie
Sector(en)
Accountants
Auteurs
Bijlage
Link
http://eur-lex.europa.eu/LexUriS...
Datum gepubliceerd