Compliance Actualia

Corruptie

4-02-2014 11:12 - Eerste Europese anti-corruptierapport gepubliceerd

Michael van Woerden

De officiële samenvatting van de landenparagraaf over Nederland uit het European Anti-Corruption Report luidt als volgt: "The Netherlands' integrated approach to prevent and detect corruption could serve as a model elsewhere in the EU. However, political parties have only recently agreed new rules on the transparency of financing, and evidence...

25-06-2013 11:00 - Openbaarmaking van niet-financiële informatie en het diversiteitsbe...

Michael van Woerden

Wanneer het op 16 april 2013 gepubliceerde Voorstel van kracht wordt, zullen ondernemingen met meer dan 500 werknemers worden verplicht om in hun jaarverslag informatie op te nemen over gemaakte beleidskeuzes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema's lopen uiteen van diversiteitsbeleid, milieubeleid tot en met belei...

25-01-2013 21:51 - Raad van Europa kritisch over kwetsbaarheid van Poolse autoriteiten...

Michael van Woerden

GRECO erkent dat is voorzien in het benodigde juridische kader in Polen om belangenconflicten en corruptie te voorkomen, echter het ontbreekt volgens GRECO aan het benodigde inzicht bij rechters, parlementariërs en leden van het openbaar ministerie over hoe te handelen in specifieke situaties op dit gebied. 'The ethical principles in their cu...

18-10-2012 15:14 - Resulteert zelf melden van omkopingsgevallen in een lagere FCPA-boete?

Robbert - Jan Boswijk

Deze conclusie is op zijn minst verbazingwekkend, daar de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Department of Justice (DOJ) stellen de sanctioneren te matigen als sprake is van verzachtende omstandigheden. Dit is niet het geval. Dit resultaat lijkt bepaald geen stimulans om FCPA-overtredingen te melden en leidt ertoe dat de bestrijding ...