Compliance Actualia

Milieu

25-06-2013 11:00 - Openbaarmaking van niet-financiële informatie en het diversiteitsbe...

Michael van Woerden

Wanneer het op 16 april 2013 gepubliceerde Voorstel van kracht wordt, zullen ondernemingen met meer dan 500 werknemers worden verplicht om in hun jaarverslag informatie op te nemen over gemaakte beleidskeuzes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema's lopen uiteen van diversiteitsbeleid, milieubeleid tot en met belei...

1-11-2012 11:49 - Wijziging van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 Wetboek van Str...

André Gaastra

De registratieplicht rust nu al op opkopers van onder meer gebruikt en ongeregeld platina, goud, zilver alsmede een aantal overige goederen. De registratieplicht wordt per 1 januari 2013 uitgebreid zodat deze niet alleen meer geld voor opkopers van platina, goud en zilver, maar voor opkopers van alle metalen. Onder “metalen” worden ook verstaan ...

26-10-2012 11:24 - Besluit tot wijziging van het Besluit risico’s zware ongevallen 199...

André Gaastra

De drijver van een inrichting voor de ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen moet binnen termijnen die uiteenlopen van 3 maanden tot 12 maanden na 7 maart 2012 (de dag na publicatie van het Staatsblad) voldoen aan de als gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit voor zijn inrichting geldende BRZO verplichtingen. Deze verplichtingen heb...