Compliance Actualia

Topoverleg kabinet, pensioenfondsen en verzekeraars

Hugo Oppelaar, 5 juli 2013 17:15 Vooralsnog zijn er alleen concrete plannen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Het plan is om bestaande NHG-gegarandeerde hypotheken vanuit de banken onder te brengen in een hypotheekvehikel met financiering via hypotheekobligaties. Voordelen van een dergelijke constructie zijn onder andere verhandelbaarheid, het is eenvoudig, transparant, garantie van de staat. Hypotheken worden al namelijk door de Nationale Hypotheek Garantie gegarandeerd, maar de obligaties als zodanig worden nog eens door de staat gegarandeerd. De banken bundelen de hypotheken in een pakket en verkopen vervolgens aan een pensioenfonds. De bedoeling is ook dat de banken hiermee geholpen worden met hun financiering. Het kabinet maakt zich nog wel zorgen voor het geval dat een hypotheekfinancier failliet gaat. Op dat moment treedt namelijk de garantie die de staat heeft afgegeven in werking en worden de hypotheken op de balans van de staat bijgeschreven. De risico’s zijn voor de staat heel erg groot. Het ministerie van Financiën bereidt daarom complexe berekeningen voor verschillende scenario’s voor. Als de staat akkoord gaat met het plan, dan zal dat namelijk gevolgen hebben voor de overheidsbegroting van 2014. Voorzitter van ABP, Henk Brouwer had in ieder geval het volgende te zeggen over de plannen: ‘Wij zijn al een grote belegger in Nederland, we beleggen zo’n kleine 32 miljard euro in ons land. We hebben steeds gezegd dat wij bereid zijn om meer te beleggen in Nederland. Maar, dan moeten de beleggingen passen in ons beleggingsbeleid, dat als doel heeft om een goed rendement te halen voor de pensioendeelnemers tegen een verantwoord en gecontroleerd risico. Van beleggingsdwang kan uiteraard geen sprake zijn en wij gaan ook geen risico’s van andere partijen overnemen en neerleggen bij onze deelnemers. Het belang van de deelnemer staat bij ABP altijd voorop. Het Kabinet zal ons op punten dus garanties moeten geven. It takes two to tango. Wij hebben vanmiddag met het kabinet gesproken. Dat was een vruchtbaar overleg, waarvan ik hoop dat het na de zomer tot concrete resultaten leidt.’ Op 2 juli vond er een topoverleg plaats tussen verschillende marktpartijen om te bezien hoe ze de pensioenmiljarden in Nederland kunnen investeren en hiermee de Nederlandse economie kunnen stimuleren.
Deel deze pagina: