Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 1

Privacy en blockchain: wanneer is er voor wie privacywerk aan de winkel?

mr. V.I. Laan1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Blockchain is happening, zoveel is duidelijk. In diverse media wordt aandacht besteed aan het onderwerp.[2] Ook in de juridische wereld begint het onderwerp te leven en hebben diverse auteurs juridische aspecten die spelen bij blockchain toepassingen beschreven.[3] Gezien de aard van blockchain zijn hier met name ook de privacyrechtelijke aspecten van belang. Blockchain is eigenlijk niet meer dan een nieuwe methode om gegevens met diverse partijen uit te wisselen, aan te passen en op te slaan. Wanneer het hier (ook) om persoonsgegevens gaat, is de privacycomponent evident. Maar wat houdt dat in? Wanneer moet welke partij dan voldoen aan de Europese privacyregels? Voor die beoordeling zijn twee kernaspecten van belang: of het verwerking van persoonsgegevens betreft, en wie daarvoor de verantwoordelijke is in de zin van de privacyregels. Als sprake is van verwerking van persoonsgegevens, en duidelijk is wie de relevante verantwoordelijke(n) is/zijn, kan worden bepaald welke privacyverplichtingen van toepassing zijn. Dit tweede aspect - verantwoordelijkheid - komt aan bod, nadat eerst een verdere omschrijving van blockchain is gegeven en kort is ingegaan op de toepasselijkheid van de Europese privacyregels.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Blockchain

1.1. Bitcoin

1.2. Niet-variabele eigenschappen blockchain

1.3. Variabele eigenschappen blockchain

2. Europese privacyregels

3. De verantwoordelijke

3.1. Soorten verantwoordelijkheid

3.2. Soorten verantwoordelijkheid bij blockchain partijen

3.3. Mogelijkheid van geen verantwoordelijke

4. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.I. Laan1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14149

Verder in 2017 nr.1

 Verkiezingen!

Het was een spannende verkiezingsavond, en de formatie zal vast ook nog spannend worden. Maar wat heeft dat te maken met ons mooie tijdschrift, hoor ik u denken. Nou meer dan genoeg volgens mij. O...

 Privacy en blockchain: wanneer is er voor wie privacywerk aan de winkel?

Blockchain is happening, zoveel is duidelijk. In diverse media wordt aandacht besteed aan het onderwerp.[2] Ook in de juridische wereld begint het onderwerp te leven en hebben diverse auteurs ju...

 Smart contracts en de Haviltex-norm

Stel je voor dat een overeenkomst zichzelf uitvoert. Dat service credits bij een uitbestedingsovereenkomst automatisch in mindering worden gebracht op de maandfactuur omdat bepaalde service leve...

 Trends in het internetrecht

Waar gaat het naartoe met het internetrecht? Het vakgebied blijft actueel, hoewel er nog steeds geen goede definitie is te geven van deze term. Nieuwe technologische ontwikkelingen blijven het r...

 Kroniek - Online Overeenkomstenrecht 2014-2016 (deel 2)

Deze kroniek biedt een breed overzicht van de juridische ontwikkelingen op het gebied van het online overeenkomstenrecht aan de hand van de meest recente wet- en regelgevi...

 Opinie - Internationaalrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Afgelopen december is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III behandeld in de Tweede Kamer. Het is een voorstel met veel aspecten, maar in deze opinie wordt gefocust op de toepassing van opspori...

 Jurisprudentie

1.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016 (Facebookvriend van notaris), ECLI:NL:GHSHE:2016:4685Notarieel recht, Facebook, vriend, onafhankelijkheid notaris, art. 17 wet op het notarisambt, art...