Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 1

Kroniek - Online Overeenkomstenrecht 2014-2016 (deel 2)

mr. A.D.B. Bolscher, mr. H.A.J. de Jong en mr. S.C. van Rienen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze kroniek biedt een breed overzicht van de juridische ontwikkelingen op het gebied van het online overeenkomstenrecht aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving, jurisprudentie en publicaties. Wij beperken ons tot juridische vraagstukken waarbij voor het aangaan van verbintenissen tot en met het sluiten daarvan op enig moment gebruik wordt gemaakt van elektronische gegevens, middelen of -media. In het eerste deel van deze kroniek zijn onderwerpen als algemene voorwaarden, bewijs, gereguleerde markten, toezichthouders en enkele opmerkingen over de Digital Single Market aan bod gekomen.[2] In dit tweede en laatste deel zullen wij de ontwikkelingen ten aanzien van enkele Europese richtlijnen, het herroepingsrecht en ontbinding bespreken. Hierna volgen geschillenbeslechting, internationaal privaatrecht, persoonsgegevens, oplichting en identificatie. De kroniek wordt afgesloten met een bespreking van bitcoins en blockchain. Deze kroniek gaat verder waar de vorige kroniek eindigde en is evenals deel 1 afgesloten op 1 oktober 2016.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

8. Europese richtlijnen

9. Herroepingsrecht en ontbinding

10. Geschillenbeslechting

11. IPR

12. Persoonsgegevens

13. Oplichting, piraterij en online identificatie

14. Bitcoins en blockchain

15. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.D.B. Bolscher, mr. H.A.J. de Jong en mr. S.C. van Rienen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14152

Verder in 2017 nr.1

 Verkiezingen!

Het was een spannende verkiezingsavond, en de formatie zal vast ook nog spannend worden. Maar wat heeft dat te maken met ons mooie tijdschrift, hoor ik u denken. Nou meer dan genoeg volgens mij. O...

 Privacy en blockchain: wanneer is er voor wie privacywerk aan de winkel?

Blockchain is happening, zoveel is duidelijk. In diverse media wordt aandacht besteed aan het onderwerp.[2] Ook in de juridische wereld begint het onderwerp te leven en hebben diverse auteurs ju...

 Smart contracts en de Haviltex-norm

Stel je voor dat een overeenkomst zichzelf uitvoert. Dat service credits bij een uitbestedingsovereenkomst automatisch in mindering worden gebracht op de maandfactuur omdat bepaalde service leve...

 Trends in het internetrecht

Waar gaat het naartoe met het internetrecht? Het vakgebied blijft actueel, hoewel er nog steeds geen goede definitie is te geven van deze term. Nieuwe technologische ontwikkelingen blijven het r...

 Kroniek - Online Overeenkomstenrecht 2014-2016 (deel 2)

Deze kroniek biedt een breed overzicht van de juridische ontwikkelingen op het gebied van het online overeenkomstenrecht aan de hand van de meest recente wet- en regelgevi...

 Opinie - Internationaalrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Afgelopen december is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III behandeld in de Tweede Kamer. Het is een voorstel met veel aspecten, maar in deze opinie wordt gefocust op de toepassing van opspori...

 Jurisprudentie

1.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016 (Facebookvriend van notaris), ECLI:NL:GHSHE:2016:4685Notarieel recht, Facebook, vriend, onafhankelijkheid notaris, art. 17 wet op het notarisambt, art...