Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 1

Opinie - Internationaalrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III

mr. M. Zoetekouw1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Afgelopen december is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III behandeld in de Tweede Kamer. Het is een voorstel met veel aspecten, maar in deze opinie wordt gefocust op de toepassing van opsporingsbevoegdheden over de landsgrenzen heen.

De reden hiervoor is dat door de Staatssecretaris zowel in de Memorie van Toelichting2 als tijdens de kamerbehandeling3 voor wat betreft rechtsmacht opvallende standpunten zijn ingenomen. In beide gevallen wordt over (potentieel) grensoverschrijdende toepassing van opsporingshandelingen gesproken op een wijze die op internationaalrechtelijke aspecten op zijn minst als ontwijkend en op een aantal punten mogelijk zelfs als bewust fout moet worden gekenmerkt.

Deze standpunten zijn des te opvallender omdat Nederland zich aanzienlijke moeite heeft getroost om de opsporing van grensoverschrijdende cybercrime en de internationale samenwerking daartoe op de agenda te zetten en te houden.4

Een van deze standpunten tijdens de Kam...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Zoetekouw1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14153

Verder in 2017 nr.1

 Verkiezingen!

Het was een spannende verkiezingsavond, en de formatie zal vast ook nog spannend worden. Maar wat heeft dat te maken met ons mooie tijdschrift, hoor ik u denken. Nou meer dan genoeg volgens mij. O...

 Privacy en blockchain: wanneer is er voor wie privacywerk aan de winkel?

Blockchain is happening, zoveel is duidelijk. In diverse media wordt aandacht besteed aan het onderwerp.[2] Ook in de juridische wereld begint het onderwerp te leven en hebben diverse auteurs ju...

 Smart contracts en de Haviltex-norm

Stel je voor dat een overeenkomst zichzelf uitvoert. Dat service credits bij een uitbestedingsovereenkomst automatisch in mindering worden gebracht op de maandfactuur omdat bepaalde service leve...

 Trends in het internetrecht

Waar gaat het naartoe met het internetrecht? Het vakgebied blijft actueel, hoewel er nog steeds geen goede definitie is te geven van deze term. Nieuwe technologische ontwikkelingen blijven het r...

 Kroniek - Online Overeenkomstenrecht 2014-2016 (deel 2)

Deze kroniek biedt een breed overzicht van de juridische ontwikkelingen op het gebied van het online overeenkomstenrecht aan de hand van de meest recente wet- en regelgevi...

 Opinie - Internationaalrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Afgelopen december is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III behandeld in de Tweede Kamer. Het is een voorstel met veel aspecten, maar in deze opinie wordt gefocust op de toepassing van opspori...

 Jurisprudentie

1.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016 (Facebookvriend van notaris), ECLI:NL:GHSHE:2016:4685Notarieel recht, Facebook, vriend, onafhankelijkheid notaris, art. 17 wet op het notarisambt, art...