Tijdschrift voor Internetrecht

2017 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

Verkiezingen!

mr. M. Weij

Het was een spannende verkiezingsavond, en de formatie zal vast ook nog spannend worden. Maar wat heeft dat te maken met ons mooie tijdschrift, hoor ik u denken. Nou meer dan genoeg volgens mij. Om te beginnen zijn de politieke partijen nogal verdeeld over privacy en beveiliging. Privacy Barometer zette deze verschillen ondanks onlangs uiteen. Zelf meldt zij hierover: ‘Er zijn veiligheidshardliners maar ook politieke partijen die op z'n minst waarborgen willen voor privacy. Waar zitten precies de verschillen? Privacy Barometer zocht het uit. Belangrijks... ...lees meer

Artikel

Privacy en blockchain: wanneer is er voor wie privacywerk aan de winkel?

mr. V.I. Laan1

Blockchain is happening, zoveel is duidelijk. In diverse media wordt aandacht besteed aan het onderwerp.[2] Ook in de juridische wereld begint het onderwerp te leven en hebben diverse auteurs juridische aspecten die spelen bij blockchain toepassingen beschreven.[3] Gezien de aard van blockchain zijn hier met name ook de privacyrechtelijke aspecten van belang. Blockchain is eigenlijk niet meer dan een nieuwe methode om gegevens met diverse partijen uit te wisselen, aan te passen en op te slaan. Wanneer het hier (ook) om persoonsgegevens gaat, is de privacycomponent evident. Maar wat houdt... abonneren of dit artikel kopen.

Smart contracts en de Haviltex-norm

mr. drs. J.B. Schmaal en mr. E.M. van Genuchten1

Stel je voor dat een overeenkomst zichzelf uitvoert. Dat service credits bij een uitbestedingsovereenkomst automatisch in mindering worden gebracht op de maandfactuur omdat bepaalde service levels niet gehaald zijn. Of dat de tarieven van een dienstverlener automatisch worden geïndexeerd op basis van een CBS-index omdat er een bepaalde termijn is verstreken en het niveau van dienstverlening niet onder een bepaald niveau is gezakt in de laatste twaalf maanden. Smart contracts maken dit en veel meer mogelijk, in ieder geval in theorie. Het is dan ook niet moeilijk om te begrijpen waarom sm... abonneren of dit artikel kopen.

Trends in het internetrecht

mr.ir. A.P. Engelfriet1

Waar gaat het naartoe met het internetrecht? Het vakgebied blijft actueel, hoewel er nog steeds geen goede definitie is te geven van deze term. Nieuwe technologische ontwikkelingen blijven het recht onder druk zetten, en nieuwe wetgeving dwingt technologie in andere richtingen, of stuurt aan op fundamentele vragen over het belang van verschillende rechten en plichten. Een aantal klassieke deelgebieden – met name het auteursrecht – moeten plaats maken voor nieuwe onderwerpen: netneutraliteit, beveiliging, de blockchain en kunstmatige intelligentie. abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek - Online Overeenkomstenrecht 2014-2016 (deel 2)

mr. A.D.B. Bolscher, mr. H.A.J. de Jong en mr. S.C. van Rienen1

Deze kroniek biedt een breed overzicht van de juridische ontwikkelingen op het gebied van het online overeenkomstenrecht aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving, jurisprudentie en publicaties. Wij beperken ons tot juridische vraagstukken waarbij voor het aangaan van verbintenissen tot en met het sluiten daarvan op enig moment gebruik wordt gemaakt van elektronische gegevens, middelen of -media. In het eerste deel van deze kroniek zijn onderwerpen als algemene voorwaarden, bewijs, gereguleerde markten, toezichthouders en enkele opmerkingen over ... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Internationaalrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Computercrim...

mr. M. Zoetekouw1

Afgelopen december is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III behandeld in de Tweede Kamer. Het is een voorstel met veel aspecten, maar in deze opinie wordt gefocust op de toepassing van opsporingsbevoegdheden over de landsgrenzen heen.De reden hiervoor is dat door de Staatssecretaris zowel in de Memorie van Toelichting[2] als tijdens de kamerbehandeling[3] voor wat betreft rechtsmacht opvallende standpunten zijn ingenomen. In beide gevallen wordt over (potentieel) grensoverschrijdende toepassing van opsporingshandelingen gesproken op een wijze die op internationaalrechtelijke ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

1.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016 (Facebookvriend van notaris), ECLI:NL:GHSHE:2016:4685Notarieel recht, Facebook, vriend, onafhankelijkheid notaris, art. 17 wet op het notarisambt, art. 7:401 BW, art. 7:417 BWDe niet-onafhankelijke behartiging van zijn belangen door de notarissen grondt geïntimeerde op het feit dat uit de facebook-pagina van de notaris blijkt dat appellant tot de ‘vrienden’ van de notaris behoort. Het hof overweegt daaromtrent als volgt.Uit de overgelegde facebook-pagina blijkt niet wanneer appellant ‘faceb... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van Herwin Roerdink

NationaalInternetconsultatie: Concept-Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbeschermingTussen 9 december 2016 en 20 januari 2017 heeft er een internetconsultatie plaatsgevonden met betrekking tot het concept voor de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Deze Uitvoeringswet strekt tot uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming en intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens. Doel van de verordening is verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving, bescherming van persoonsgegevens en bevordering van vrij verkeer van gegeve... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P. van der Putt1

Nieuwe parlementaire zoekmachine Met behulp van een nieuwe zoekmachine, gebouwd door informaticus Maarten Marx van de Universiteit van Amsterdam in een gezamenlijk project met De Correspondent, kan gemakkelijk inzicht worden verkregen in het stemgedrag van de Tweede Kamer. Kiezers kunnen via de zoekmachine checken wat politieke partijen aan beloftes hebben gemaakt en welke daarvan daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Tot nu toe zijn de moties, wetten en amendementen vanaf 1995 in de zoekmachine te vinden. Het streven is alle stemmingen vanaf 1946 digitaal te verzamelen. Bron:... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS