Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 2

Crowdfunding en Compliance

mr. J.M. van Poelgeest

In een themanummer over innovatie en FinTech mag een artikel over crowdfunding uiteraard niet ontbreken. Crowdfunding is het voorbeeld van innovatie. De verschuiving van het lenen bij een bank met bijbehorende (papieren) acceptatietrajecten naar software/internetsystemen waar online, eenvoudig en bij een grote groep van personen geld kan worden opgehaald is in de financiële wereld een belangrijke innovatie. Uiteraard horen bij innovatie ook weer nieuwe risico’s en nieuwe regels. De regulering van crowdfunding activiteiten is dan

Artikel kopen € 32,45 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

ook, op nationaal en Europees niveau, nog volop in ontwikkeling.1 Crowdfunding is een concept waar diverse bedrijven mee in aanraking kunnen komen. Er zijn partijen die een crowdfunding platform willen oprichten – en daarmee geldverstrekkers en geldnemers bij elkaar willen brengen. Er zijn ook steeds meer partijen waarvoor het interessant kan zijn om geld op te halen door middel van een crowdfunding platform. In beide situaties is het relevant welke regels van toepassing zijn. Voor investeerders kan crowdfunding ook interessant zijn omdat bijvoorbeeld kan worden geïnvesteerd in projecten waar de investeerder affiniteit mee heeft en het rendement (en overigens ook het risico) hoger kan zijn dan bijvoorbeeld op een spaarrekening. In dit artikel worden de basisregels beschreven die gelden voor het crowdfunding platform en voor de ondernemingen die gelden aantrekken door middel van een crowdfunding platform. Eerst wordt kort beschreven wat crowdfunding is. Vervolgens worden enkele regels voor de crowdfunding platforms beschreven en daarna de regels voor de ondernemingen die gelden ophalen met behulp van een crowdfunding platform.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. J.M. van Poelgeest
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14225

Verder in 2017 nr.2

 Redactioneel. Fintech

Deze editie van het tijdschrift heeft als thema FinTech. Vanuit verschillende perspectieven en door verschillende paren ogen worden deze financiële ondernemingen en innovaties met

 FinTech verandert zowel de markt áls de houding van toezichthouders AFM en DNB Interview met Anke Klein (DNB) en Reinier Pollmann (AFM)

FinTech en andere digitale innovaties hebben de financiële sector volop in beweging gezet. Het levert een uitdaging op voor toezichthouders: nieuwe toetreders moeten een kans krij...

 De compliance officer en innovatie; technologie, risico’s en kansen

Technologische innovatie wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. Innovat...

 Regels voor robotadvisering

Geautomatiseerde advisering is een vorm van financiële dienstverlening die onder het gevleugelde begrip FinTech geschaard kan worden en die een innovatief karakter heeft. Dez...

 Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad (FD) ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zou volgens het...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (64)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Het dilemma Klantbelang versus privacy?

In deze nieuwe rubriek wordt door een redacteur van het Tijdschrift voor Compliance een dilemma uit de compliancepraktijk van commentaar voorzien. Ook proberen we daarbij inzichte...

 PSD 2: Naar een veiliger betalingsverkeer?

Eind 2016 is er in de media de nodige onrust ontstaan over de invoering van de herziene richtlijn betaaldiensten en de gevolgen daarvan voor de privacy van rekeninghouders...

 PSD2 als katalysator voor Open Banking

Eind 2015 is de herziene richtlijn betaaldiensten vastgesteld (Payment Services Directive 2 ofwel PSD2). Deze richtlijn moet uiterlijk 13 januari 2018 in de nationale rechtstelsels van...

 Crowdfunding en Compliance

In een themanummer over innovatie en FinTech mag een artikel over crowdfunding uiteraard niet ontbreken. Crowdfunding is het voorbeeld van innovatie. De verschuiving ...