Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 2

De compliance officer en innovatie; technologie, risico’s en kansen

mr. F.T.G.J. Segers

Technologische innovatie wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. Innovatie biedt kansen en risico’s voor zowel gevestigde als nieuwe marktpartijen en voor de financiële sector als geheel. Volgens De Nederlandsche Bank (‘DNB’) geven de grote banken prioriteit aan FinTech. Ook verschijnen tal van publicaties over dit onderwerp. Daarnaast wordt in een aantal publicaties melding gemaakt van de term ‘Compliance Officer 3.0’. Daarmee wordt gedoeld

Artikel kopen € 32,45 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

op de compliance professional die met behulp van big data en IT de toegenomen diversiteit van de werkzaamheden beheersbaar en uitvoerbaar houdt. Desalniettemin denk ik dat menig compliance officer het lastig vindt om de innovatieve financiële producten en diensten te begrijpen. Laat staan dat men ziet waar het in de (nabije) toekomst naartoe gaat. Daarom geef ik hieronder een overzicht van innovatie in de financiële sector waarbij ik inga op de belangrijkste innovaties zelf en de bijbehorende risico’s en kansen. Dat gezegd hebbende, moge duidelijk zijn dat het onmogelijk is een volledig overzicht te geven. Dit artikel moet dan ook beschouwd worden als een introductie voor ‘dummies’. Laten we eerst kijken naar het begrip FinTech en waar het voor staat. FinTech is een samentrekking van de Engelse woorden financial en technology. Investopedia omschrijft het als volgt: ‘Fintech is a portmanteau of financial technology that describes an emerging financial services sector in the 21st century. Originally, the term applied to technology applied to the back-end of established consumer and trade financial institutions. Since the end of the first decade of the 21st century, the term has expanded to include any technological innovation in the financial sector, including innovations in financial literacy and education, retail banking, investment and even crypto-currencies like bitcoin.’ Het begrip FinTech omvat dus alle innovatieve financiële producten en diensten zelf die de manier waarop we met geld omgaan, vereenvoudigt en versnelt Het begrip FinTech omvat dus alle innovatieve financiele producten en diensten zelf die de manier waarop we met geld omgaan, vereenvoudigt en versnelt. Ook ziet FinTech op ICT-bedrijven van buiten de traditionele financiële wereld die zich richten op financiële diensten. Hieronder zal ik spreken over FinTech-oplossingen om aan te geven dat ik me richt op de oplossingen zelf en niet op de FinTech-bedrijven. Voor een overzicht van FinTech-bedrijven in Nederland verwijs ik naar het overzicht op de website van Holland FinTech, te weten de infographic Dutch Fintech Landscape 3.0.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F.T.G.J. Segers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14218

Verder in 2017 nr.2

 Redactioneel. Fintech

Deze editie van het tijdschrift heeft als thema FinTech. Vanuit verschillende perspectieven en door verschillende paren ogen worden deze financiële ondernemingen en innovaties met

 FinTech verandert zowel de markt áls de houding van toezichthouders AFM en DNB Interview met Anke Klein (DNB) en Reinier Pollmann (AFM)

FinTech en andere digitale innovaties hebben de financiële sector volop in beweging gezet. Het levert een uitdaging op voor toezichthouders: nieuwe toetreders moeten een kans krij...

 De compliance officer en innovatie; technologie, risico’s en kansen

Technologische innovatie wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. Innovat...

 Regels voor robotadvisering

Geautomatiseerde advisering is een vorm van financiële dienstverlening die onder het gevleugelde begrip FinTech geschaard kan worden en die een innovatief karakter heeft. Dez...

 Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad (FD) ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zou volgens het...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (64)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Het dilemma Klantbelang versus privacy?

In deze nieuwe rubriek wordt door een redacteur van het Tijdschrift voor Compliance een dilemma uit de compliancepraktijk van commentaar voorzien. Ook proberen we daarbij inzichte...

 PSD 2: Naar een veiliger betalingsverkeer?

Eind 2016 is er in de media de nodige onrust ontstaan over de invoering van de herziene richtlijn betaaldiensten en de gevolgen daarvan voor de privacy van rekeninghouders...

 PSD2 als katalysator voor Open Banking

Eind 2015 is de herziene richtlijn betaaldiensten vastgesteld (Payment Services Directive 2 ofwel PSD2). Deze richtlijn moet uiterlijk 13 januari 2018 in de nationale rechtstelsels van...

 Crowdfunding en Compliance

In een themanummer over innovatie en FinTech mag een artikel over crowdfunding uiteraard niet ontbreken. Crowdfunding is het voorbeeld van innovatie. De verschuiving ...