Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 2

PSD 2: Naar een veiliger betalingsverkeer?

mr. R.H.J. Van Houts & mr. D.E. Martens-Schutten

Artikel kopen € 32,45 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Eind 2016 is er in de media de nodige onrust ontstaan over de invoering van de herziene richtlijn betaaldiensten en de gevolgen daarvan voor de privacy van rekeninghouders.1 De onrust wordt grotendeels veroorzaakt door de verplichting onder de herziene richtlijn voor banken om betaalgegevens van klanten te delen met andere (nieuwe) betaaldienstverleners. Deze nieuwe betaaldienstverleners worden enigszins met argusogen bekeken; er wordt getwijfeld aan hun beweegredenen en de toereikendheid van het toezicht op deze betaaldienstverleners. Het delen van gegevens met andere betaaldienstverleners is echter nodig om innovatie in het betalingsverkeer te faciliteren, zodat marktpartijen kunnen blijven voorzien in de behoefte van de consument. De consument wil vooral snelheid en gemak, maar is zich ook meer en meer bewust van de risico’s van innovatie. De uitdaging van de Europese wetgever (ook in breder perspectief) is het voortdurend zoeken naar een juiste balans tussen het faciliteren van innovatie enerzijds en de bescherming van marktpartijen (met name natuurlijk de consumenten) anderzijds. Gelet op het regulatoire kader, lijkt de Europese wetgever daar met PSD 2 in geslaagd. Wellicht dat onze bijdrage de hiervoor genoemde onrust enigszins kan wegnemen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. R.H.J. Van Houts & mr. D.E. Martens-Schutten
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14223

Verder in 2017 nr.2

 Redactioneel. Fintech

Deze editie van het tijdschrift heeft als thema FinTech. Vanuit verschillende perspectieven en door verschillende paren ogen worden deze financiële ondernemingen en innovaties met

 FinTech verandert zowel de markt áls de houding van toezichthouders AFM en DNB Interview met Anke Klein (DNB) en Reinier Pollmann (AFM)

FinTech en andere digitale innovaties hebben de financiële sector volop in beweging gezet. Het levert een uitdaging op voor toezichthouders: nieuwe toetreders moeten een kans krij...

 De compliance officer en innovatie; technologie, risico’s en kansen

Technologische innovatie wordt gezien als één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. Innovat...

 Regels voor robotadvisering

Geautomatiseerde advisering is een vorm van financiële dienstverlening die onder het gevleugelde begrip FinTech geschaard kan worden en die een innovatief karakter heeft. Dez...

 Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad (FD) ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zou volgens het...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (64)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Het dilemma Klantbelang versus privacy?

In deze nieuwe rubriek wordt door een redacteur van het Tijdschrift voor Compliance een dilemma uit de compliancepraktijk van commentaar voorzien. Ook proberen we daarbij inzichte...

 PSD 2: Naar een veiliger betalingsverkeer?

Eind 2016 is er in de media de nodige onrust ontstaan over de invoering van de herziene richtlijn betaaldiensten en de gevolgen daarvan voor de privacy van rekeninghouders...

 PSD2 als katalysator voor Open Banking

Eind 2015 is de herziene richtlijn betaaldiensten vastgesteld (Payment Services Directive 2 ofwel PSD2). Deze richtlijn moet uiterlijk 13 januari 2018 in de nationale rechtstelsels van...

 Crowdfunding en Compliance

In een themanummer over innovatie en FinTech mag een artikel over crowdfunding uiteraard niet ontbreken. Crowdfunding is het voorbeeld van innovatie. De verschuiving ...